Gamleby-Data läggs ned

För 20 år sedan kostade en persondator över 40 000 kronor och då hade den ändå ingen hårddisk och ett arbetsminne som var mindre än en ordinär mobiltelefon i dag. Inte många visste särskilt mycket om datorer så det fanns behov av utbildning och tillgång till datorer utan att ruinera sig.

2 mars 2006 00:25
Därför bildades föreningen Gamleby-Data nästan på dagen för 22 år sedan. Nu finns inte behovet längre och därför lades föreningen ner förra veckan.
En av drivkrafterna bakom Gamleby-Data är förre rektorn vid Åbyskolan, Per-Erik Augustsson som varit föreningens ordförande hela tiden.
- Vi fick ganska tidigt en persondator till Åbyskolan, en Luxor ABC 80 som då kostade 50 000 kronor. Den hade ingen hårddisk utan två stationer för stora fladdriga disketter, så kallade "floppy-disc". I den ena fick man lägga in en diskett med programmet och i den andra samlades alla data. Vår dator kunde hantera register, ordbehandling och kalkyl och jag insåg vilket fint hjälpmedel det var.
- Men självklart låg en sådan investering utom räckhåll för privatpersoner och mindre företag. Därför startades Gamleby-Data några år senare, år 1984. Intresset var ganska stort och vi fick gensvar på vår vädjan om att ställa upp med resurser. Prislappen hade sjunkit till 40 000 kronor för en ABC 806.

Skolförvaltningen i Västervik betalade tre datorer, Medborgarskolan två och Vuxenskolan en. Ett 20-tal företag anslöt sig, bland andra Barracuda, Tjustbygdens sparbank, Gamleby Taxi, Gamleby Färg och Gamleby Mekaniska verkstad.
- Ganska snart insåg IBM potentialen och kom med en dator som hade MS-Dos som operativsystem. En sådan var vi tvingade att ha för att kunna ligga i framkant och den fick vi ekonomisk hjälp av Tjustbygdens sparbank att köpa in år 1986. Det var en dyrgrip som fick ett alldeles eget rum.

När Internet kom i början av 1990-talet fanns inga modemuppkopplingar. Men Gamleby-Data skaffade en fast uppkoppling till Mjärdevi teknikcenter i Linköping. En snabb förbindelse som gav ett lyft åt verksamheten och åt skolans elever som fick tillgång till Internet väldigt tidigt.
- Nu kunde vi även erbjuda internetutbildning, säger Per-Erik Augustsson. Vi skaffade en web-server som kunde härbärgera företagens hemsidor och e-postkonton. Den servern stod i Gamleby fritidsgård, där vi hållit till större delen av tiden. Senaste tiden har den funnits i en väldigt mycket säkrare miljö hos ett företag i Helsingborg.
- Barracuda, Tjustbygdens sparbank och de flesta företagen i Gamleby låg på vår server. Men det innebar också merarbete eftersom allt skulle fungera dag och natt, sommar och vinter och allt arbete har skett ideellt.
Under drygt 20 år har cirka 4 0000 personer utbildats i data i föreningens regi. Arbetsförmedlingen, KomVux, skolan och företag har varit kunder.

Persondatorer blivit väsentligt mycket billigare och kraftfullare, modemuppkoppling kom och sedan kom snabbare anslutningar, kunskapsnivån har höjts och utbildningen sker numera i skolan. Företagen har egna servrar eller hyr in sig på andra ställen. Gamleby-Datas uppgift har spelat ut sin roll.
Nu delas inventarierna upp mellan dem som satsade pengar till en början och det kapital som blir kvar kommer att sättas av i en stipendiefond.
Tre personer, Per-Erik Augustsson, ordförande, Billy Palmqvist, sekreterare och Willy Lindgren, kassör har haft sina poster under hela tiden. En kort men intensiv och betydelsefull epok är över.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hans Brandin