Flera får gå när reaktorer försvinner

I oktober slutförs en omorganisation där 40 medarbetare får lämna OKG. Nedmonteringen av O1 och O2 ligger bakom. Fokus är nu helt på reaktor O3.

7 maj 2019 13:18

– Tyvärr innebär beslutet att stänga ned O1 och O2 att en arbetsbrist successivt har uppstått, säger verkets VD Johan Dasht i ett pressmeddelande.

Vissa av medarbetarna lämnar bolaget genom frivilliga överenskommelser medan andra får lämna genom en turordning som förhandlats med facket. Alla medarbetare som påverkas av omorganisationen ska ha informerats genom individuella samtal under tisdagen.

När omorganisationen är klar kommer OKG att ha omkring 570 medarbetare. Beslutet att stänga ner reaktor O1 och O2 togs 2015 och reaktor O3 har en planerad driftstid på minst 25 år till.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Erik Karlberg

Ämnen du kan följa