– Tyvärr innebär beslutet att stänga ned O1 och O2 att en arbetsbrist successivt har uppstått, säger verkets VD Johan Dasht i ett pressmeddelande.

Vissa av medarbetarna lämnar bolaget genom frivilliga överenskommelser medan andra får lämna genom en turordning som förhandlats med facket. Alla medarbetare som påverkas av omorganisationen ska ha informerats genom individuella samtal under tisdagen.

När omorganisationen är klar kommer OKG att ha omkring 570 medarbetare. Beslutet att stänga ner reaktor O1 och O2 togs 2015 och reaktor O3 har en planerad driftstid på minst 25 år till.

okg