Fler söker ersättning för vårdskador

Fler personer ansökte om ekonomiskt ersättning efter att ha skadats inom vården under fjolåret.

25 februari 2015 11:36

Den som drabbades av en skada inom den offentliga sjuk- eller tandvården kan söka ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen, från Patientförsäkringen Löf. Under 2014 gjordes 306 anmälningar till Patientförsäkringen Löf i Kalmar län, vilket är en ökning med 31 anmälningar sedan 2013.

Antalet anmälningar har ökat ända sedan den nya patientsäkerhetslagen trädde i kraft vid årsskiftet 2010/2011. Lagen innebär bland annat att vården i högre grad är skyldig att upplysa patienter och deras anhöriga om rätten att söka ersättning vid en skada.

Men andelen ärenden där patienterna faktiskt får ersättning för en skada minskar. Under fjolåret var det bara 37 procent av de avgjorda ärendena som ledde till någon form av ersättning, enligt ett pressmeddelande från Kalmar läns landsting.

Enligt Patientförsäkringen Löf är ökningen därför ett tecken på att fler vet om att de kan anmäla skador i vården, snarare än att vården blivit osäkrare för patienterna.

De vanligaste är att att skadorna skett i samband med en operation. Andra vanliga skador är att någon fått sina skador förvärrade på grund av att diagnosen försenats eller uteblivit. Toppar gör ortopedin, där 1 431 patienter fått ersättning för skador de ådragit sig i vården. I Kalmar län rör de flesta anmälningarna något som hänt på ett sjukhus (77 procent), men även inom distriktsvården och tandvården har patienter anmält skador.

Totalt i landet betalades 437 miljoner ut i ersättningar till patienter och efterlevande under 2014.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Caroline Petersson