Ekologisk köttbonde utökar

Fredrik Andersson i Häckenstad, utanför Gamleby, har fått klartecken att utöka antalet djur. Han har ekologisk produktion av nötkött.

19 oktober 2015 09:25

Länsstyrelsen har godkänt en ansökan om förprövning av djurstall på fastigheten Häckenstad 1:8.

Fredrik Andersson säger till VT att det är den gamla ladugården som ska byggas om, så att han kan få in dubbelt så många djur där som han tidigare haft tillstånd för.

Efter ombyggnaden ska det i den gamla ladugården finnas plats för 49 dikor och 29 ungdjur. Det kan jämföras med dagens nivå, där hela lantbruket som mest omfattar 500 djur, dikor med kalvar.

Tillståndet från länsstyrelsen gäller i tre år. Inom denna tidsrymd ska alltså ombyggnaden av ladugården vara klar.

Men det är inte den enda investering som Fredrik Andersson gör på gården. Han har tidigare under hösten fått klart ett nytt lager för spannmål, som han just har tagit i bruk. Dessutom ska han bygga en ny plansilo. Det fick han tillstånd till redan för två år sedan.

Totalt, inklusive ombyggnaden av ladugården, handlar det om investeringar på 1,5–2 miljoner kronor.

Det är för tillfället ganska bra köttpriser och hög efterfrågan på ekologiskt nötkött. Efter larmrapporter om hur danska grisar har det, med bland annat avklippta svansar, valde många konsumenter att i stället köpa svenskt griskött.

Sedan spred sig efterfrågan till att omfatta även svenskt nötkött.

– Det är väldigt bra fart, i alla fall för det ekologiska, säger Fredrik Andersson.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!