Kommunen vann strid om miljösanering

Västerviks kommun har vunnit en rättslig strid om hur saneringen på den gamla tvätteritomten vid Willys i Västervik ska genomföras.

27 september 2013 14:07

Miljö- och byggnadsnämnden och den företagare som äger tomten är inte eniga om hur djupt han ska få gräva när tomten ska saneras.

I marken finns gifter från tvätteritiden, bland annat klorerade kolväten. Västerviks kommun anser att när man inte känner till den exakta förekomsten och utbredningen av gifterna i marken finns det en risk att gifterna sprids ytterligare om man börjar gräva på djupet.

Inför saneringen satte kommunen därför villkoret att man inte skulle få gräva djupare än grundvattennivån.

Företagaren överklagade. Han tyckte att han hade en trovärdig saneringsplan, som tagits fram av en ledande miljökonsult.

I första instans, länsstyrelsen, vann kommunens linje, medan företagaren vann i nästa, mark- och miljödomstolen.

Nu har frågan avgjorts av högsta instans, mark- och miljööverdomstolen. Den håller med kommunen om att man inte vet tillräckligt om gifterna för att våga schakta eller gräva under grundvattenytan.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!