Midgård ska saneras från PCB

Bostadsområdet Midgård har drabbats av PCB-föroreningar i marken. I höst kommer området att saneras. Bland annat kommer jord att forslas bort från lekplatserna för att förhindra att barn får i sig av giftet.

25 april 2013 16:44

Under de senaste åren har en omfattande inventering och sanering av giftet PCB gjorts i hus byggda på 60- och 70-talen runt om i Sverige. Det var i samband med det arbetet som det först upptäcktes att det även fanns PCB i marken vid Västerviks gymnasium. Kommunen valde i det läget att gå vidare och göra PCB-mätningar vid fler fastigheter som ägs av Västerviks kommun. Det har varit skolor och förskolor, men även bostadsområden ägda av Bostadsbolaget.

Fler fynd har gjorts i de södra stadsdelarna. Förra årets sanerades innergårdarna på Ludvigsborgsskolan, och i höst kommer en sanering att göras på Midgård.

Det stora bostadsområdet ligger i anslutning till gymnasiet och Ludvigsborgsskolan.

En källa till föroreningarna är de PCB-haltiga byggmateriel som användes när husen byggdes, men Bostadsbolagets vd Sven-Åke Lindberg säger att markföroreningarna delvis är ett mysterium.

– En möjlighet är att de kommer från en tipp.

Vad man vet har det inte varit någon deponi där Midgård ligger, däremot finns uppgifter om att marken där gymnasiet ligger använts som någon form av upplag.

Just nu pågår en upphandling av saneringen. I augusti räknar Sven-Åke Lindberg med att arbetet ska komma igång.

– Saneringen kommer att göras på framsidorna av husen på Midgård och på lekplatserna. Det blir aktuellt med att sanera marken vid vissa baksidor och gavlar, säger han.

PCB är inte farligt om man inte äter det direkt. Det finns framförallt två risker för de boende i området. Det ena är om de äter grönsaker eller frukt som har odlats i PCB-haltig mark, den andra är om man skulle äta jord. Det är därför lekplatserna saneras, risken finns att små barn stoppar in jord eller sand i munnen.

De boende informerades om riskerna i ett brev för drygt en vecka sedan.

– Vi samarbetar med miljö- och byggnadsförvaltningen i saneringen, säger Sven-Åke Lindberg, och säger att Västerviks Bostads AB har varit tidigt ute jämfört med andra fastighetsägare att undersöka om det kan finnas PCB inte bara i byggnader, utan också i den omgivande marken.

Förbjöds 1978

För att människan ska ta upp PCB krävs i princip att vi äter upp det. En källa är fet fisk, en annan väg är om man odlar grönsaker i PCB-haltig jord.

Har vi väl fått det i kroppen, så finns det kvar. Ämnet kan skada immunförsvaret och fortplantningsförmågan.

För att undvika att PCB ska komma ut i olika ekosystem har det sedan ett antal år pågått ett inventerings- och saneringsprogram. Fastighetsägare är skyldiga att ta reda på förekomsten av PCB i hus som är byggda eller renoverade mellan 1956 och 1973. En- och tvåfamiljshus ägda av privatpersoner är undantagna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!