Dålig flyttstädning anmäld till ARN

Ett Västerviksföretag har anmälts till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, för en flyttstädning som inte blev som kunden förväntat sig.

13 februari 2013 10:02

Arbetet beställdes i slutet av januari i år och gällde flyttstädning av en villa. Det överenskomna priset var strax under 2 000 kronor, inklusive rutavdrag.

När huset skulle slutbesiktigas fick både hussäljare och husköpare en obehaglig överraskning. Enligt anmälaren fanns inte något synligt bevis på att städningen var utförd. Däremot var ytterdörren olåst, det fanns cigarettfimpar utanför dörren och avföring i toaletten.

Säljaren som beställt städningen klagade direkt hos företaget som utfört städningen och fick till svar att företaget försökt få till en ny städning med samma person som tidigare. Detta godtogs dock inte av husköparna, som inte längre hade förtroende för den personen.

Då husköparna skulle flytta in direkt kunde de inte vänta på en ny flyttstädning några dagar senare. Därför fick de själva städa huset och säljaren gav dem 3 000 kronor för besväret.

Därefter har säljaren försökt få till en prisreducering utan framgång. Det är därför han nu har vänt sig till ARN med motiveringen att den beställda tjänsten inte har blivit utförd.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Marie Kerrolf