Hårt arbete bakom boken om Odensvi

Nu är boken om Odensvi klar. Inbunden mellan hårda pärmar, 392 sidor tjock.

8 augusti 2012 00:00

Det ligger mycket tid och arbete bakom. Det förstår man när man börjar bläddra.

På omslaget tronar den fornnordiska guden Oden med sin korp mot en bakgrund av skira akvareller i nyanser av grönt, gult, blått och brunt som passande nog för tankarna till svensk landsbygd.

Det är förstås Oden som fått ge orten dess namn en gång i tiden.

Skulpturen som pryder omslaget är i verkligheten placerad vid Odensviholm och har skapats av konstnären Jerzy Przybyls (Jan Pol).

"Boken om Odensvi", ges ut av Odensvi hembygdsförening och släpps i samband med föreningens 50-årsjubileum som firas nästa lördag (den 18 augusti).

Det hela började med en studiecirkel som drogs igång för sex år sedan, berättar Mariann Gustafsson som är Odensvibo sedan 40 år, medlem i hembygdsföreningen och bokens huvudförfattare och redaktör.

Deltagarna bestämde sig för att samla data om alla 300 gårdar som finns och har funnits i socknen.

Men man nöjde sig alltså inte med det.

- Det har länge funnits en önskan bland människor i bygden att dokumentera ortens historia, säger Mariann.

- Min tanke från början var inte alls att vi skulle skriva en bok. Jag tänkte mig snarare att vi kunde ge ut årsböcker, i form av häften, med olika teman. Men majoriteten av hembygdsföreningens medlemmar tyckte att man borde satsa på en bok istället.

Och så blev det.

Tack vare intresset bland ortsborna hade man en ganska omfattande materialbank att utgå ifrån.

Föreningen har exempelvis inte mindre än 10 000 bilder i sin ägo som har skänkts av ortsborna genom åren.

Studiecirkelns medlemmar hjälptes i övrigt åt med faktainsamlingen under tre års tid. Gamla husförhörslängder och andra sparade dokument var till god hjälp, förklarar Mariann Gustafsson. Likaså gjordes intervjuer med äldre ortsbor som kunnat berätta om gångna tider. Man har också haft god hjälp av släktforskarföreningen, bland många andra.

Det senaste året har Mariann Gustafsson arbetat med att knyta ihop säcken, och sammanställa materialet i en bok.

- Om jag hade förstått hur tidskrävande det skulle bli hade jag nog inte vågat ge mig på det, säger hon men poängterar att hon är glad att det blev gjort.

Mariann, själv uppvuxen i Täby norr om Stockholm, är gift med konstnären Sven-Erik "Gössebäck" Gustafsson vars släkt har bott i Odensvitrakten i flera generationer. Det var detta som först väckte Marianns intresse. Hon började släktforska på makens sida, och så småningom började hon intressera sig för hela bygdens historia.

Det som från början alltså skulle bli ett dokument över socknens alla gårdar har nu blivit en bok som berättar bygdens historia från forntid fram till i dag. Kapitlen behandlar allt från vägar, transporter, affärer, skola och lantbruk till föreningsliv, bibliotek, kulturminnen och nöjen.

Ett kapitel handlar också om "Brännvin, superi och nykterhet" och de lokala rörelser som drogs igång för att bekämpa det stora hälsoproblem som alkoholen och superiet kom att utgöra under 1800-talets första hälft. Ett annat handlar om "Spöken och andra ovanliga väsen". Bara för att nämna några ...

Texterna kompletteras med ett rikligt bildmaterial.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!