"Positivt - men otillräckligt"

Simon Jansson läser och begrundar förslaget från kraftföretagen. - Det är positivt, men inte tillräckligt som en slutgiltig lösning för att rädda sjön. Man tillåter fortfarande stora nivåskillnader.

21 januari 2011 00:00

Minskningen i maximal nivåskillnad med 75 cm till 1,49 meter räcker inte, menar Simon.

- Även om förändringen är positiv tycker jag inte om att man helt ogenerat ska kunna sänka sjön så pass mycket. Effekterna ger fortsatt skada.

Simon Jansson känner nog många igen som tidigare rektor på Ludvigsborgsskolan i Västervik. Han har fyllt 94 år, men följer fortfarande frågan om Yxerns framtid med största intresse. Som markägare har han under många år kämpat för att minska uttaget av vatten från sjön. Regleringen med stora nivåskillnader som följd har gett stora skador för markägarna, menar han. Vattendomen har varit helt anpassad för att ge maximall utdelning för kraftproduktion. Miljöintressena har kommit i skymundan.

Trots att han ser positivt på det nya förslag som kraftföretagen presenterat tror han inte att miljön blir långsiktigt bättre genom en ny vattendom.

-  En ny dom blir mer ett befästande av vad företagen har tillämpat på senare tid. Men jag måste ändå medge att kraftföretagen under de senaste åren visat viss hänsyn. Några extrema lågvatten har vi inte haft de senaste åren.

Simon har räknat ut att kraftverken i snitt producerar en effekt som motsvarar en ordinär lastbilsmotor. Det handlar om småskaliga kraftverk som inte kräver några större investeringar och som tickar in pengar i stadig takt, särskilt mot bakgrund av kraftigt stigande elpriser.

- Ett obetydligt tillskott och till ringa nytta för Sveriges energiförsörjning, men till stor skada för Yxern. Med regleringen kan kraftföretagen tappa mycket när elpriserna är som högst. Regleringen är givetvis till stor ekonomisk nytta för ägarna, men skadorna på sjön, det är smällar som vi får ta. Det är klart att strandägarna varit förbannade när båtarna knappt gått att sjösätta och man får trampa fram på en dyig sjöbotten.

Nuvarande ordförande för Yxerns fiskevårdsområdesförening är Tomas Petersson, Toverum. Han håller med om att naturvårdsinsikten har ökat hos kraftverksföretagen på senare år. Ett problem har varit att sjön ligger i gränsen mellan Västervik och Vimmerby kommuner. Ingen har tagit riktigt ansvar för sjön.

-  Yxern har hamnat i kläm. Sjön ligger relativt ostörd och är inte precis publik. Det har gjort att myndigheterna inte visat särskilt stort intresse för markägarnas problem. Jag hoppas det ska bli bättre nu, bland annat genom det vattenråd som är under bildande med alla gemensamma intressenter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!