Mutskandalen inom kriminalvården växer

Den förra fastighetschefen inom kriminalvården som misstänks för miljonmutorna väntar åtal. Det har avslöjats att han utan upphandlingar skött projekteringar av fängelsebyggen för 260 miljoner kronor.

3 juni 2010 00:00
Mutskandalen inom kriminalvården i Norrköping växer. Den tidigare fastighetschefen inom kriminalvården har under åren 2006 till 2009 projekterat fängelsebyggen för totalt 300 miljoner kronor. 260 av de miljonerna har projekterats utan upphandling och överenskommelser har skett med mutor. Bland annat har den tidigare fastighetschefen blivit bjuden på en USA-resa av arkitektbolaget Fojab. Kriminalvården har slutit ett avtal värt 22 miljoner kronor med Fojab utan upphandling.

 

Mutskandalen har väckt intresse hos riksenheten för korruption och överåklagare Gunnar Setler håller i utredningen mot den misstänkte före detta fastighetschefen.

 

- Jag känner överhuvudtaget inte till något annat mutbrott av sådan storleksordning inom statsförvaltningen, säger överåklagaren till Folkbladet.

 

Riksrevisionen har granskat projekteringarna och upphandlingsavtalen inom kriminalvården. I deras granskning avslöjas att det i huvudsak är projekteringarna av fängelserna i Haparanda och Östersund som saknar upphandlingar. I revisionsrapporten framkommer också stark kritik mot kriminalvårdens hanterande av ärendet. Myndighetens generaldirektör, Lars Nylén, ska nämligen ha nåtts av kritik redan 2007 angående att fastighetschefen getts så gott som fria händer att ansvara för projekteringarna.

 

Fastighetschefen häktades i mitten på maj i år och släpptes två veckor senare. Han är fortfarande misstänkt för brott och åtal är att vänta. Men utredningen är mycket omfattande och åtalet kan dröja fram till hösten.

 

Utredningen mot den förre fastighetsägaren är sekretessbelagd och kriminalvården vill inte lämna några kommentarer i ärendet.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!