170 000 kronor till musselprojekt i Loftaån

Den tjockskaliga målarmusslan i starkt hotad både nationellt och globalt. För att gynna musslornas livsmiljö i Loftaån satsar Västerviks kommun på att förbättra fiskens vandringsvägar.
Den tjockskaliga målarmusslan i starkt hotad både nationellt och globalt. För att gynna musslornas livsmiljö i Loftaån satsar Västerviks kommun på att förbättra fiskens vandringsvägar.

I Loftaån bor den rödlistade tjockskaliga målarmusslan. Nu har Västerviks kommun har fått 170 000 kronor för att gynna musslan.

Björnsholm 12 november 2019 14:00

Den tjockskaliga målarmusslan är rödlistad och mycket sällsynt.

– Den är en av Europas mest hotade arter och är klassad som starkt hotad nationellt och globalt, säger Markus Nord på Naturum.

Trots sin sällsynta förekomst har musslan observerats i Loftaån i trakterna kring Björnsholm.

Därför har Västerviks kommun sökt pengar från länsstyrelsen för att genomföra åtgärder som gynnar den biologiska mångfalden i ån. Det går nämligen att söka speciella medel för åtgärdsprogram som syftar till att skydda hotade arter. 

 

På måndagen kom beskedet att kommunen har fått 170 000 kronor för åtgärder i ån.

– Det som är speciellt med alla stormusslor är att de, i det första stadiet i livet som larv, sätter sig på fiskars gälar. Det gör att beståndet kan förflytta sig i vattendrag tack vare fiskarnas förflyttning, säger Markus Nord.

Larverna parasiterar alltså på fiskar och om fisken försvinner hotas musslornas fortplantning. Därför är det viktigt att gynna fisken i ån.

 

Pengarna är tänkta att användas till åtgärder som gynnar fiskens vandring i ån.

– Vi får se vad pengarna räcker till, fria vandringsvägar är primära arbetsområden, säger Naturums Markus Nord, ansvarig för åtgärdssatsningen som ska genomföras i samarbete med kommun, markägare och länsstyrelse.

Musslan har hittats norr om Björnsholm och uppströms, dessutom förekommer den längre upp i vattensystemet, där Loftaån har bytt namn till Överumsån. Området nedströms Björnsholm har ännu inte inventerats.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa