Så ska vi komma tillrätta med den uppskjutna vården

Stora delar av regionens sjukvård befinner sig i en fortsatt pressad situation på grund av pandemin.

Kalmar län 23 februari 2021 05:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Belastningen är hög för många medarbetare. Regionen prioriterar att vårda de sjuka och att genomföra en av vår tids största vaccinationsinsatser. 

Parallellt med coronavården har den övriga sjukvården fortsatt i den mån det har gått. Inom exempelvis primärvården och barn- och ungdomspsykiatrin har tillgängligheten kunnat hållas uppe med goda resultat. Sammantaget tillhör regionen en av de regioner som ligger på den övre halvan i landet när det gäller förmågan att bedriva övrig sjukvård jämte coronavården.

Likväl har väntetiderna påverkats negativt. Många planerade besök och operationer har skjutits fram. Under sommaren var läget mer stabilt vilket gjorde att planeringen för ett återupptagande av den uppskjutna vården kunde inledas. Arbetet med att komma ifatt gick initialt mycket bra, men i takt med att inläggningarna för covid-19 ökade under november och Sverige fick en andra våg tappade arbetet fart.

Nu ser vi åter en ljusning. Under de senaste veckorna har vården sett en nedgång av både antalet smittade och inlagda på sjukhus. Den positiva utvecklingen är dock helt avhängig av fortsatta restriktioner och att rekommendationerna efterlevs. Uttrycket ”håll i och håll ut” må vara slitet men är minst lika viktigt nu som tidigare. 

Länsunionens plan för att komma till rätta med den uppskjutna vården kommer att ha följande utgångspunkter:

1. Så fort vi ser en stabilitet i utvecklingen av pandemin är det dags för att ansvarsfullt återuppta den ordinarie verksamheten. Givetvis är det nödvändigt att medarbetarna ges en ordentlig återhämtning. Regionen ska vara rädd om medarbetarna. På samma gång är det samhällets skyldighet att så snabbt som möjligt hjälpa de patienter som har fått sina operationer och behandlingar uppskjutna. Inom en snar framtid behöver sjukvården kommer tillbaka till en minst lika god tillgänglighet som innan pandemin. Länsunionens mål är att sjukvården ska vara fri från köer och att regionen återigen ska ha den bästa tillgängligheten i landet.

2. En hög tillgänglighet får aldrig bli en fråga om brist på resurser. Precis som pandemibekämpningen inte har tillåtits begränsas av ekonomin får inte heller arbetet med den uppskjutna vården göra det. Av det skälet är det extra viktigt att regionen styrs av en politisk majoritet som har förmåga att hushålla med ekonomin. Hittills har Länsunionen avsatt 195 miljoner kronor som en särskild resurs för uppskjuten vård. Regeringen (S och MP) och samarbetspartierna (C och L) har tillskjutit 4 extra miljarder för att stödja regionerna. För Region Kalmar län handlar det om över 95 miljoner kronor. Länsunionen är beredda att fortsätta tillskjuta resurser om så krävs. 

3. Den uppskjutna vården ska ses som en möjlighet att se över om vården kan utföras på andra eller nya sätt än tidigare. Pandemin har lett till att digitala lösningar har börjat användas i betydligt högre utsträckning. Stora utvecklingssprång har tagits. Nu gäller det att ta vara på dessa och låta arbetssätten bli långsiktiga. Nytänkande, flexibilitet och samverkan kommer att vara nödvändigt för att hantera den uppskjutna vården. Framförs oss ser vi också behov av samarbeten över regiongränserna och att regionen kommer att behöva använda andra aktörer för att lyckas.

Angelica Katsanidou (S), Regionstyrelsens ordförande
Christer Jonsson (C), Regionråd
Johanna Wyckman (L), Regionråd

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Ledare

Jakob Styrenius: Nödvändigt kraxande om regionekonomin

Västervik

Hälsocentralerna inför vaccinationen: "Vi är redo"

Västervik

Ny som covidsköterska: "Många förstår inte allvaret"

Västervik

Pandemiproblemet: Få tips mot immiga glasögon

Västervik

Krislägesavtalet inaktiveras – så påverkas Västervik

Visa fler