Över 100 nya fall i länet under senaste dygnet

Här kommer vi löpande att uppdatera er om läget för coronasmittan i vår region.