Offentliga kök testar nytt på menyn

Inga regelbundna måltider med vildsvin på menyn är på gång i närtid. Men köttet kan bli vanligare i offentliga kök, som i skolor och på äldreboenden, i framtiden.

I framtiden kan det bli vanligare med vildsvin på menyn i offentliga kök.

I framtiden kan det bli vanligare med vildsvin på menyn i offentliga kök.

Foto: ERIK MÅRTENSSON / TT/Arkiv

Nyheter2019-09-27 11:00

I våras föreslog Kalmarmoderaten Pär-Gustav Johansson att Region Kalmar län skulle börja servera vildsvinskött i sina offentliga kök en gång i månaden.

Detta som ett sätt att öka avskjutningen och minska stammen som fortsätter att öka och som ställer till problem i trafiken och i jord- och skogsbruket.

Han poängterar att det i länets offentliga kök serveras 50 000 måltider om dagen. "Om alla dessa kök serverade vildsvin blott en gång i månaden, skulle det behöva skjutas nästan 1 200 fler vildsvin om året ...", enligt Johanssons uträkning.

En gradvis utökning av serveringsfrekvensen och en popularisering av vildsvinskött hos allmänheten skulle kunna skapa ytterligare efterfrågan. Det skulle ge fler kommersiella aktörer och  ett ökat utbud, menar Pär-Gustav Johansson (M).

I ett yttrande från Regionstyrelsens arbetsutskott – som Regionfullmäktige nu ställt sig bakom – har regionen inte några möjligheter att verka för att länets kommuner ska införa vildsvinskött på sina menyer. Men i yttrandet förklaras samtidigt att man under hösten trots allt kommer att prova vildsvinskött på menyn vid några enstaka tillfällen –  detta med hjälp av de undantag som finns inom lagen för offentlig upphandling.

I yttrandet konstateras vidare att vildsvinskött kan bli mer vanligt i offentliga kök framöver. Regeringen har nämligen gett Livsmedelsverket i uppdrag att lämna förslag på förenklat förfarande för spridning av vildsvinskött på marknaden.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!