Kritiken: Ojämlikt för länets patienter

I många regioner går de egna vårdcentralerna back med upp till 11,2 procent. Detta missgynnar många patienter, hävdar Vårdföretagarna.

Kalmar kommun 8 november 2019 06:00

I 15 av landets 21 regioner går regionens egna vårdcentraler med ett ekonomiskt underskott på upp till 11,2 procent.

Dessa underskott missgynnar patienter som valt att gå till en privat vårdcentral, hävdar Vårdföretagarna, en arbetsgivar- och branschorganisation med 2 000 medlemsföretag för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi.

Region Kalmar län har under ett par år dragits med stora underskott. Underskotten uppgår de senaste sju åren till totalt nära en kvarts miljard. 2018 års underskott landade på 7,2 procent, eller nära 40 miljoner kronor.

 

Vårdföretagarnas årliga granskning av ekonomin hos regiondrivna vårdcentraler visar, liksom tidigare år, på stora underskott. Privat drivna vårdcentraler har inte alls samma möjligheter att år efter år gå med förlust, påpekar man.

– Det är inte rimligt att Region Kalmar län missgynnar de privat drivna vårdcentralernas patienter genom att särbehandla den egna verksamheten. Att inte ge tillräckligt med pengar till primärvården är ohållbart, säger Karin Liljeblad, näringspolitisk expert hos Vårdföretagarna.

– Primärvården behöver långsiktiga och likvärdiga villkor för att fungera väl. När Region Kalmar län låter sina egna vårdcentraler gå med underskott får verksamheter i privat och offentlig regi olika förutsättningar. Trots att uppdragsgivaren, regionen, är densamma.

 

Nära hälften, 46 procent, av alla vårdcentralsbesök i Sverige sker hos en privat vårdgivare. Enligt Lagen om valfrihetsystem ska ersättningen till vårdcentraler, privata som offentliga, vara densamma.

– I praktiken innebär underskotten att regiondrivna vårdcentraler får mera pengar vilket kan leda till en ojämlik vård, menar Karin Liljeblad.

Finns det en risk att patienter på privatdrivna vårdcentraler missgynnas, Yvonne Hagberg, regionråd och ekonomiansvarig för primärvården i Kalmar län?

– Nej, patienter på privatdrivna vårdcentraler får minst lika bra vård. Som region har vi ett sistahandsansvar även för de ensligt belägna vårdcentralerna, där vi kanske tvingas ta in mycket kostsamma bemanningsföretag.

– Det ligger dock ändå lite i Vårdföretagarnas kritik, varför vi i den nya budgeten kommer att göra vissa justeringar. Vi lägger in 70 nya miljoner kronor i vårt hälsoval, att fördelas lika mellan regiondrivna och privatdrivna vårdcentraler, säger regionrådet Yvonne Hagberg.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kjell-Arne Karlsson

Ämnen du kan följa