Hur säker kan du känna dig som patient?

I Sverige har vi en lag som heter ”Patientsäkerhetslag 2010:659”. I den regleras vad som menas med patientsäkerhet när man vårdas på sjukhus eller behöver vård från samhället på något annat vis.

Debatt 9 oktober 2021 05:36
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I korthet kan man säga att lagens andemening är att ingen ska behöva utsättas för risker som kan skada eller smitta den som behöver vård av något slag. Man söker ju vård för att bli botad, inte för att riskera att bli ännu sjukare på grund av att man smittas av något annat än det man vårdas för. 

Tyvärr händer det ibland att det går fel även inom vården av någon anledning och att patienten blir skadad eller sjuk på grund av behandlingen man fått. Skulle detta inträffa kan man få ersättningar för att man skadats eller smittats inom vården. Men det viktigaste med lagen är att man som patient ska kunna känna sig trygg när man söker vård och blir behandlad av vård- och omsorgspersonal.

Patientsäkerhetslagen sätts i dag delvis ur spel eftersom man som patient eller vårdtagare inte kan vara helt säker på att inte utsättas för en viss smitta. Jag tänker på den grupp som arbetar inom vård och övrig omsorg och inte har vaccinerat sig mot covid-19. 

Hur kan jag som patient vara helt säker på att den som tar hand om mig inom vården har vaccinerats mot covid-19? Det enda jag kan göra är att ställa frågan till personen i fråga, ”är du vaccinerad mot covid-19”? Tyvärr behöver inte den man frågar ge något svar eftersom det inte finns någon skyldighet att tala om ifall man är vaccinerad eller inte. Här finns alltså ett problem som i högsta grad borde regleras i patientsäkerhetslagen. Det borde inte heller vara något problem för vården att ta reda på vilka som arbetar i nära vård och inte har vaccinerat sig, alla som vaccinerat sig finns ju registrerade hos folkhälsomyndigheten, som för övrigt starkt har påpekat vikten av att alla vaccinerar sig mot covid-19.

Den här frågan tas upp i en nyhetsartikel i VT den 5 oktober 2021 där socialchefen i Västervik, Jörgen Olsson, intervjuas kring de här frågorna. Han påpekar att lagen är bristfällig och att den borde ha ändrats tidigare för att komma tillrätta med det här problemet. Vidare säger han att ingen behöver svara på frågan om man är vaccinerad. Jörgen Olsson säger även att, ”man ska inte jobba vårdnära om man inte är vaccinerad”. Men tillhör det inte vanligt folkvett att svara sanningsenligt på frågan om man har vaccinerat sig eller inte? Ett ja eller nej på den här enkla frågan kan göra så att någon gammal och skör människa slipper att smittas av covid-19. 

Så för att kunna bibehålla den patientsäkerhet som den nuvarande lagen reglerar måste även obligatorisk vaccinering av vård- och omsorgspersonal vid pandemier införas som en tvingande paragraf i patientsäkerhetslagen.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Sjukhusets alla covidplatser fyllda • Så ser planen ut framåt

Västervik

Ester, 80, om hemtjänsten: "Jag blir arg"

Trots pandemin: Ingen skillnad i upptäckta cancerfall • Inledande tapp togs igen

Fackförbund kritiskt till stängning av covidavdelning • "Risker för patientsäkerhet och arbetsmiljö."

Läget fortsatt pressat på sjukhuset

Visa fler