Godkänt för arbetet med orosanmälningar

Kommunen får godkänt när det kommer till arbetet med orosanmälningar och omplacerade barn. Men det finns områden som kan förbättras.

Jon Sjölander (M) och alliansen yrkade vid socialnämndens senaste möte på att en fördjupad analys genomförs.
– Det vore intressant att få fram jämförelsetal över en längre tidsperiod, som kan peka på om orosanmälningarna ökar eller minskar och orsakerna till att det ser ut som det gör, säger han.

Jon Sjölander (M) och alliansen yrkade vid socialnämndens senaste möte på att en fördjupad analys genomförs. – Det vore intressant att få fram jämförelsetal över en längre tidsperiod, som kan peka på om orosanmälningarna ökar eller minskar och orsakerna till att det ser ut som det gör, säger han.

Foto: Hasse Holmberg/TT

Nyheter2019-10-03 18:30

Det framkommer av en oberoende granskning av Ernst and Young.

Bland annat bör man, enligt granskningsrapporten, utveckla en tydligare samverkan mellan socialförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen kring anmälningsskyldigheten när man misstänker att ett barn far illa.

– Socialtjänsten med sina tydliga mallar kan och bör hjälpa barn- och utbildningsförvaltningen på traven med att upprätta ett mer systematiskt arbete kring det här, säger Jon Sjölander (M).

En enig socialnämnd beslutade på torsdagen att man vill anordna gemensamma utvecklingsdagar kring barns hälsa för socialnämndens- och barn- och utbildningsnämndens ledamöter.

– Nu hoppas vi att Barn- och utbildningsnämnden också tycker att det är en bra idé, säger Sjölander.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!