Deprimerad fick vänta på återbesök - tog sitt liv

Patienten tvingades sluta med sina antidepressiva mediciner i samband med en hjärtoperation. Trots att han larmade psykvården om att han mådde dåligt, fick han inget uppföljningssamtal. Till slut tog han sitt liv. Socialstyrelsen kritiserar nu landstinget.

31 maj 2011 11:39
Det var drygt en månad efter sin hjärtoperation som mannen sökte till psykiatriska mottagningen i Västervik då han kände sig nedstämd. En vecka senare hörde en läkare av sig på telefon till mannen, som berättade att han fortfarande var nedstämd. Han fick då en kontaktperson på den psykiatriska öppenvårdsmottagningen och skulle kallas till uppföljningssamtal dit.
Men någon kallelse kom inte. Två veckor efter samtalet tog mannen sitt liv.
Det som är anmärkningsvärt i historien är att mannens hustru ringde mottagningen så sent som fem dagar före självmordet. Hon berättade att situationen var ohållbar och försökte skynda på ett återbesök. Hon fick då beskedet att en kallelse skulle komma via post. Det gjorde det också, men först dagen efter att mannen tagit sitt liv. Han hade då fått tid nästan en månad senare.
Socialstyrelsen är starkt kritisk till att en deprimerad patient kan få vänta sju veckor på att få en återbesökstid till den psykiatriska öppenvården - inte minst sedan även anhöriga larmat.
Man tycker också att det är anmärkningsvärt att hustruns samtal till mottagningen inte finns dokumenterat eftersom man rimligtvis borde ha gjort överväganden om mannens behandling i samband med samtalet.  

Socialstyrelsen ställer nu flera krav på landstinget. Dels att det ska finnas bättre rutiner för hur snabbt deprimerade patienter ska få tid för uppföljning, dels se till att all dokumentation i journalerna följer reglerna. Man poängterar också att all berörd personal ska följa det vårdprogram som landstinget har upprättat och som ska förhindra självmord.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!