Gruppträffar för diabetiker i Ankarsrum

I Ankarsrum finns drygt 200 diabetiker. Det är i genomsnitt fler än på andra orter i länet. På hälsocentralen har man startat en informationskampanj, som vänder sig direkt till patienterna.

11 maj 2011 00:00

- Vi är först i länet med att genomföra sådana här gruppträffar i stället för individuella samtal. Det hoppas vi ska ge mer i form av utbyten och erfarenheter patienterna sinsemellan, säger diabetessköterskan Ingela Fingal, som ansvarar för träffarna tillsammans med sin kollega Birgitta Wallin.

Vid förra mötet önskade deltagarna information om kostvanor med en dietist, och på tisdagen kom Sofia Isaksson från sjukhusets diabetesmottagning just för att berätta om kost och kosthållning. Särskilt viktigt för diabetiker är ju att hålla en jämn blodsockerhalt och vad man bör tänka på i sin kosthållning för att komma dit.

- Var försiktig med sockret, sade Sofia och gav exempel på den höga halten av tillsatt socker i exempelvis geléhallon, russin och marmelad.

Hon pratade också om långsamma och snabba kolhydrater. Bröd, pasta, ris, bönor och ärter är exempel på de långsamma.

- De bryts ner långsamt och höjer därmed blodsockret långsamt, till skillnad från de snabba kolhydraterna som inte blir kvar i tarmen och snabbt ger hungerkänslor.

Efter hennes föredrag blev det gruppdiskussioner och tillfälle till frågor. Nya träffar är planerade för de diabetespatienter som tillhör Ankarsrums vårdcentral.

Diabetes

Diabetes (sockersjuka) är en sjukdom där blodets innehåll av socker är förhöjt. Blodsockernivån stiger om kroppen har brist på eller saknar hormonet insulin, om kroppen har ett större insulinbehov än vad bukspottkörteln klarar att producera, eller om kroppens känslighet för insulin är nedsatt så att det tillgängliga insulinet inte kan tas upp av vävnaderna.

Det finns flera olika former av diabetes, varav de två vanligaste är typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. Därutöver finns graviditetsdiabetes och sekundär diabetes. Diabetes är med över 350 000 drabbade en av de vanligaste sjukdomarna i Sverige, och benämns därför ibland som en folksjukdom.

Källa: Wikipedia

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Anders Jacobsson