Oenighet om förorenad tomt

Ägaren till den gamla tvätteritomten vid Willys i Västervik vill sätta igång och sanera den meddetsamma. Kommunen vill att ytterligare provtagningar görs först.

29 april 2011 17:40

Häromdagen skrev VT om de mest förorenade tomterna i Västerviks kommun. En av dem är en ödetomt intill stormarknaden Willys i Västervik. I marken finns föroreningar som härstammar från den tid då det fanns en kemtvätt på tomten.

I artikeln uppskattas saneringskostnaden till mångmiljonbelopp. Det håller inte Tomas Dahlqvist som representerar ägarbolaget Arbetsmyran AB med om:

- Saneringen är inte alls så omfattande. Faktum är att vi skulle vilja ha påbörjat en sanering redan nu, men det är kommunen som bromsar. De vill genomföra ytterligare provtagningar, och det tar tid.

Arbetsmyran har anlitat konsultföretaget Niras som beskrivit problemen på tomten, och föreslagit en lösning där man börjar schakta på förorenade jordmassor under kontrollerade former, samtidigt som man gör ytterligare provtagningar.

Kommunens handläggare Elin Svensson tycker att det behöver göras ytterligare provtagningar, bland annat för att bedöma risken för att föroreningarna sprider sig till grannfastigheterna, innan man kan börja schakta.

Fastighetsägaren har fått en tidsfrist fram till den 27 juni att göra de kompletterande testerna. Därefter ska testresultaten utvärderas, innan ett klartecken till en sanering kan ges.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!