Vad är det ni ska göra?

... Daniel Byström, industridesigner från Västervik som varit med och dragit igång samarbetsorganisationen Scandinavian Design Alliance

25 mars 2011 12:03

- Skandinavisk design är ett känt internationellt begrepp men lever mycket på gamla meriter. Vi vill utforska vad skandinavisk design är i dag och vad vi vill att den ska vara i framtiden. Genom att samla alla som jobbar i branschen och prata om det kan vi förhoppningsvis komma fram till hur vi ska kunna förnya oss så att skandinavisk design är ledande om tio år.

Hur långt har ni kommit?
- Vi har precis bildat organisationen så just nu handlar mycket om att formulera planer och visioner och under 2011 kommer alliansen att växa fram formellt.

Vilka är med i organisationen?
- Vi har en arbetsgrupp med fem organisationer från Norge, Danmark och Sverige som har kontinuerliga möten. Från Sverige är min organisation, Sveriges Designer, med, samt organisationen Svenska tecknare.

Vad tycker du kännetecknar skandinavisk design?
- Funktionella produkter med enkelhet i designen där man inte överdriver så mycket i formen. Kända exempel är bland andra Bruno Mattsson och danska Arne Jacobsen.

Och hur ska man tänka i framtiden?
- Det är absolut inget fel att tänka på de gamla designklassikerna men man får även tänka på det som kommer. Det är viktigt att inse att design inte bara handlar om yttre form som formgivning av möbler. Det finns så många exempel där design är viktigt. Tjänstedesign och digital design till exempel.

Vilka länder utanför Skandinavien tycker du ligger i framkant vad gäller design?
- Även om inte många vill det med tanke på konkurrensfaktorn, så är Asien ett område varifrån det kommer mycket bra design. Sydkorea har satsat otroligt mycket och det finns många bra exempel på innovativa produkter som cyklar, möbler, bilar och arkitektur.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!