Två skolor ska saneras från pcb

23 februari 2011 14:42

Två kommunala skolor i Västervik, gymnasiet och Ludvigsborgsskolan, ska saneras från det giftiga ämnet pcb, som förr ofta användes i fogmassor.

På Västerviks Gymnasium finns 3 409 löpmeter fog som ska saneras, vilket motsvarar drygt 100 kilo pcb. Dessutom har 70 kilo pcb tagits bort vid ett tidigare tillfälle.

På "Ludde" är det totalt ungefär 1 850 löpmeter fog som ska saneras. Beräknad mängd pcb ligger på nästan 40 kilo. Här har ingen sanering gjorts tidigare.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!