Möjligt att både sanera och bryta

Går det att både sanera det hårt nedsmutsade gruvområdet i Gladhammar - och samtidigt starta en gruvdrift?

25 augusti 2010 00:00
En fråga som är aktuell sedan Wiking Mineral beslutat gå vidare mot gruvdrift på området.

 

Christer Ramström är projektledare för den sanering av området som startar på allvar nästa år som redan har klar finansiering på 50 miljoner kronor.

 

Han tror att det är möjligt.

 

- Det handlar om två separata områden. Vi har hand om saneringen av det så kallade Holländarfältet medan gruvbolagets fyndighet ligger på Sohlbergafältet. Wiking Mineral har eget miljöansvar för sitt område och måste gå hela vägen genom miljölagstiftningen innan gruvdrift kan påbörjas, säger Christer Ramström.

 

 

Christer Ramström framhåller att samarbetet mellan bolaget och kommunen är mycket gott, och att man redan haft ett samrådsförfarande med länsstyrelsen.

 

- Jag ser ingen konflikt i dagsläget, säger Christer Ramström.

 

 

En klar fördel för bolaget är att de bägge fälten inte sitter ihop, det vill säga att det inte finns någon avrinning från guldfyndsområdet till det område som ska saneras.

 

Dick Levin på Wiking Mineral tror att det finns fördelar med det arbete som kommunen redan gjort.

 

- Det kan vi ta del av i vår framtida prövning, vi ser också mycket positivt på den dialog som redan finns mellan berörda parter.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!