Nu visas den gamla koppargruvan

Gladhammars gruvor vid Fårhultsmasten ska saneras av miljöskäl. Nu avslutas den arkeologiska utgrävningen av området med en sista guidad tur i kväll.

 

30 juni 2010 06:02

Efter sju veckors arkeologiska utgrävningar vid Gladhammars gruvor är arbetet färdigt. Västerviks museum har tillsammans med Kalmar läns museum och Dalarnas museum arbetat med projektet för att säkra historiska fynd innan gruvan nu ska saneras.

 

Det är första gången i svensk arkeologi som man har undersökt en gruva på ett så stort område, enligt Veronica Palm som är biträdande projektledare för utgrävningen.

 

- Det har gått precis som vi planerat, hoppats och trott. Vi hittade saker där vi trodde att vi skulle hitta det, säger hon.

 

Den kanske viktigaste upptäckten är flera så kallade rostar från 1300- och 1400-talet, ugnar som använts för att utvinna koppar ur malmen. Det finns inte på papper vad som har brutits vid Gladhammars gruvor längre tillbaks än från 1520-talet. Hittills har man trott att det var järn som man ville åt även före 1500-talet.

 

- Vi har hittat rostar som är ännu äldre än så. Men är de 10 år äldre eller 100 år äldre? Om ett år vet vi, säger projektledaren Fredrik Sandberg från Dalarnas museum.

 

 

Frågorna som arkeologerna vill ha svar på är när gruvverksamheten startade, när den tog fart, vad man har brutit och hur malmen såg ut.

 

- Gruvor brukar ha oklara historier. Någon bryter för att sedan lämna gruvan. Efter ett tag kommer någon annan tillbaka och börjar bryta. Det är sannolikt att gruvan är ännu äldre än 1300-talet, säger Fredrik Sandberg.

 

Nästan inga föremål har hittats under utgrävningen. Däremot anläggningar som en ässja i en smedja, vattenrännor och kopparrostarna. Utanför gruvorna har man även hittat många stockar som har använts nere i gruvorna tills de ruttnade. Genom att läsa av årsringarna får arkeologerna reda på när stockarna användes.

 

- Det är spännande att det finns så mycket kvar och att det ligger så nära, säger Veronica Palm.

 

 

Efterarbetet kommer att fortsätta i ett år framåt med undersökningar av fynden. De kommer även att undersöka Tjursbosjöns botten då avrinningen från gruvan kan avslöja mycket om gruvans historia. Med kol-14-metoden kan arkeologerna datera allt som har hamnat i sjön genom åren och få reda på när gruvdriften tog fart på allvar.

 

Undersökningarna kommer slutligen att leda fram till en bok och en utställning på Västerviks museum. För den som inte kan vänta så länge ges en sista möjlighet i kväll för en guidad tur vid Sveriges största koboltgruva.

 

Därefter väntar sanering av gruvorna eftersom metallerna rinner ut i omkringliggande mark och sjöar. Men det är inte säkert att gruvbrytningen slutar för gott i Gladhammar i och med saneringen.

 

Precis som tidigare i historien kan någon annan komma tillbaka och bryta något annat. Efter ett år av framgångsrika provbrytningar kan det vara guld som är nästa mineral att brytas i Gladhammar.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!