Matteverkstad ska underlätta inlärning

Västerviks kommun har beviljats nära nog 1,8 miljoner kronor i stöd från Skolverket för att utveckla matematikundervisningen i grundskolan. Ludvigsborgsskolan i Västervik är en av de skolor som får del av kakan.

16 maj 2010 14:06
- Vi sökte 400 000 kronor och fick 325 000, berättar läraren Henrik Frånlund.

 

Han och kollegorna är minst sagt glada över tillskottet.

 

- Det här är en kick. Med det här bidraget öppnar sig nya undervisningsmöjligheter, säger han.

 

Pengarna ska användas till att köpa in nytt skolmaterial men också till studiebesök och skolprojekt av olika slag för eleverna, och sist men inte minst till kompetensutveckling för lärarna.

 

Henrik Frånlund och hans kollegor förklarar att målsättning är att bli ännu mer laborativa i matteundervisningen.

 

Bland annat planerar man att bygga upp en matteverkstad där man kan laborera och göra experiment.

 

Att arbeta pragmatiskt och se resultaten visuellt underlättar inlärningen för många elever, betonar de.

 

Konkretion är ett ledord.

 

Vidare tänker man sig att inreda skolgården så att också den kan användas praktiskt i matteundervisningen. Det kan exempelvis handla om att måla upp geometriska figurer för area- och omkretsberäkningar, Pythagoras sats och så vidare.

 

 

- I så stor utsträckning som möjligt försöker vi att utgå från vardagsproblem som eleverna kan relatera till, det vill säga sådant som har verklighetsanknytning. Man startar med praktiska övningar och när man gjort det kan man sedan fortsätta att öva i klassrummet, säger läraren Henrik Hallberg.

 

 

Tidigare har mattelärarna bara fått möjlighet att köpa in någon enstaka ny "mattepryl" per år till undervisningen men nu har skolan alltså råd till betydligt fler saker än så. Två år har man på sig att använda upp pengarna.

 

Mattesatsning
Skolverket beviljar över 144 miljoner kronor till olika lokala projekt för att höja kvaliteten i matematikundervisningen i grundskolan.

 

Totalt har det kommit in över 1 600 projektbeskrivningar från hela landet. Kommuner och fristående skolhuvudmän har sammanlagt sökt över 900 miljoner kronor.

 

377 projekt runt om i landet har beviljats bidrag. Sammanlagt 90 000 elever och över 5 000 lärare från norr till söder kommer att vara aktiva i olika insatser för att förbättra matematikundervisningen. Elever i 167 kommuner och 32 fristående skolor berörs av satsningen.

 

Källa: Skolverket ( www.skolverket.se)
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!