Kommunen har tröttnat på hundbajs

Varje vår dyker det upp en hel del hundbajs när snön smält på Västerviks gator, trottoarer och gräsmattor. I år är det värre än någonsin. Västerviks kommun tänker nu därför ta i med hårdhandskarna för att få stopp på hundägare som vägrar plocka upp efter sina djur.

1 april 2010 00:03
Hittills har ingen hundägare i Västervik dömts för att ha underlåtit att plocka upp sin hunds avföring på allmän plats, men nu tänker kommunen försöka driva ett antal prejudicerande fall till domstol.

 

I och med att det är sällan någon blir vittne till brottets fullbordande uppmanar miljö- och byggnadskontoret allmänheten att lämna in väl förslutna plastpåsar med upphittat hundbajs.

 

 

- Alla hundar som någon gång besökt en veterinär och lämnat blodprov finns med i ett riksomfattande och datoriserat DNA-register. Genom att ta ett enkelt DNA-prov på den till oss inlämnade avföringen kan vi i många fall snabbt få en "träff" i det här DNA-registret, säger hälsoskyddsinspektör Roy Bernhardsson till VT.

 

- Det är viktigt att den som lämnar in påsen på en medföljande lapp noterar exakt var innehållet anträffats, understryker Bernhardsson.

 

 

De märkta påsarna ska läggas i vanliga hundlatriner eller i de speciella mottagningskärl som från och med i dag ställs ut runt om i Västervik.

 

- Allra helst vill vi ha även inlämnarens namn och adress, men den som vill kan givetvis vara anonym.

 

Hundbajset tas om hand av laboratoriet vid Västerviks kommuns reningsverk på Lucerna i Västervik. Där arbetar bland andra laboratoriechef Kerstin Karlsson.

 

 

- Vi tar ett ytterst litet avföringsprov som vi lägger i ett provrör med en särskild reagensvätska. Provröret skickar vi till Statens Provningsanstalt, SP, som efter inscanning kör provet mot den databas som finns på Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA.

 

- Har vi då tur får vi en DNA-träff i databasen efter mindre än en minut. Jag tycker det är bra att man nu kanske får tag i en och annan hundägare som skräpar ned på gatorna i Västervik, säger Kerstin Karlsson.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kjell-Arne Karlsson