Fint vispris till Brännström

Visarkivarie Marcus Brännström i Västervik har tilldelats 2009 års stipendium ur Stiftelsen Ulf Peder Olrogs Minne.

 

- Det känns väldigt ärofullt, säger en lite tagen Marcus Brännström som just anlänt från stipendieutdelningen i Stockholm när VT når honom.

22 april 2009 18:59
Utdelningen ägde rum i samband med att Samfundet för visforskning hade sitt årsmöte i veckan. Penningsumman är
40 000 kronor, och Marcus Brännström verkar klar över hur han ska använda pengarna.

 

- Jag ska låta renovera min gitarr som är i behov av en översyn.

 

- Den är från 60-talet och har med andra ord varit med ett tag, säger han.

 

Han understryker dock att utmärkelsen framförallt innebär en "fantastisk uppmuntran".

 

- Jag känner mig hedrad. Det här är en av de finaste utmärkelser man kan få i visforskningssammanhang.

 

Och Marcus Brännström är i fint sällskap. Förra året var det Finn Zetterholm och Ewert Ljusberg som förärades priset som delats ut varje år sedan 1975.

 

 

Så här lyder motiveringen för valet av 2009 års stipendiat: "För sin gedigna kunskap om svensk visa i tradition och förnyelse, för sin aldrig sinande entusiasm och tack vare sitt personliga, ödmjuka engagemang som förgrundsfigur i arbetet med Vissamlingarna i Västervik, lyckats etablera en mötesplats och kompetensplattform för den moderna svenska visan till gagn för dokumentation och forskning".

 

 

Ulf Peder Olrog är bland annat känd som instiftaren av svenskt visarkiv och var dess förste föreståndare 1951-1954. Han var även artist och kompositör och en känd profil inom studentlivet i Uppsala. Framförallt är han känd genom Rosenbloms visor (1945-1955) med mer eller mindre parodiska eller spexartade texter. Under en period var han också Programchef vid Sveriges Radio. Ulf Peder Olrog dog 1972, 53 år gammal.

 

Tidigare stipendiater
Exempel på stipendiater genom åren:
2006 Christina Kjellson och Lucas Stark

 

2004 Sven-Bertil Taube och Anna Döbling

 

1982 Sid Jansson och Margareta Kjellberg

 

1977 Olle Adolphson

 

1975 Margareta Jersild och Alf Hambe

 

Utmärkelsen har delats ut 35 år i rad.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lotta Gometz