"Det är lätt att ta till en tablett för att lugna"

- Det behövs mer personal på gruppboendena för demenssjuka. Men istället drar man ner på vårdpersonalen. Det är ett stort problem.

12 september 2008 00:07
Det menar Elsebeth Gustavsson, ordförande i Demensföreningen i Västervik.

 

Hon vet vad hon talar om. Numera är hon pensionär men har i många år arbetat inom demensvården, senast som ansvarig för Mimergårdens dagverksamhet i Västervik.

 

Och hon får medhåll av före detta kollegan Margareta Andersson som förutom sitt arbete på Mimergården också fungerar som anhörigstödjare.

 

Varför så många gamla med demenssjukdom i dag ofta medicineras med antipsykotiska läkemedel, med svåra biverkningar som följd, tror de egentligen har ett ganska enkelt svar.

 

- Det beror på att man har dragit ner på personalen inom demenssjukvården på senare år. Det är en trend som märks i hela landet. Detta trots att demensavdelningarna faktiskt kräver mer resurser än andra, säger Elsebeth Gustavsson.

 

- Tyvärr är det nog så att om man inte har den tid som behövs för att lugna en orolig människa är det lätt hänt att ta till en tablett istället som man vet har lugnande inverkan.

 

- Och är man stressad som personal är det också svårare att själv hantera att det är stökigt eller högljutt på avdelningen. Om personalen är stressad smittar det av sig på den gamla som blir än mer orolig. Man hamnar helt enkelt i en ond cirkel, säger Margareta Andersson.

 

Både Elsebeth Gustavsson och Margareta Andersson understryker att situationen inom demensvården har försämrats väsentligt på senare år.

 

- På 90-talet när gruppboenden för dementa började byggas var läget annorlunda. Då stämde personalstyrkan bättre överens med behoven, menar de.

 

Vidare poängterar Elsbeth Gustavsson och Margareta Andersson vikten av att vårdpersonalen får fortbildning och handledning i sitt arbete.

 

- I dag förekommer nästan ingenting av den varan, menar de.

 

Har man dålig kunskap om medicinerna och deras biverkningar är det ju svårt att veta vad som är en följd av demenssjukdomen och vad som eventuellt kan vara biverkningar från medicinen, påpekar de.

 

- Här har kommunens sjuksköterskor ett stort ansvar att informera vårdpersonalen och följa upp medicineringen. Det är ju också kommunsjuksköterskorna som har den direkta och regelbundna kontakten med läkarna som skriver recepten.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!