Folkets röst om sanering

Valdemarsviken ska saneras från tungmetaller, ett omfattande arbete som kommuninvånarna nu ska få säga sin mening om.

1 mars 2008 00:05
Tungmetallerna, främst krom, kommer från den tidigare lädertillverkningen i Valdemarsvik och ett stort område vid hamnen är mycket förorenat. För att få bort tungmetallerna måste upp till 250000 kubikmeter förorenat bottensediment muddras upp ur viken. De förorenade massor som blir kvar efter avvattning ska sedan slutförvaras.

 

Det finns fem alternativ till platser: Hemsjö och Grävsätter är två alternativ på land, att använda massorna för att stabilisera Grännäsviken är ett tredje och slutligen finns två förslag om att deponera massorna under vatten. Undervattensalternativen innebär att muddermassorna läggs på större djup i Grännäsfjärden utanför det kommunala reningsverket. Lagt på så kallad ackumulationsbotten anses framtida påverkan osannolik.

 

Allmänheten har fram till den 4 mars på sig att säga sin mening om var det är mest lämpligt att förvara muddermassorna.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Hans Brandin