500 lediga p-platser i centrum

I centrumkärnan i Västervik finns i snitt 200 ständigt lediga p-platser. Ökar man radien till 500 meter finns det 500 lediga platser.

23 februari 2008 00:05
Så någon större parkeringsbrist råder det inte i Västervik, även om det ibland upplevs så. Det är gatukontoret som mätt beläggningen på parkeringsplatserna, på uppdrag av kommunstyrelsen.

 

-Vi har tittat på de parkeringsproblem som finns i centrum och kommit fram till att det finns ganska gott om p-platser, säger gatuchefen Anders Norell.

 

Parkeringsplasterna mitt i centrum har högst beläggningsgrad, 82 procent, de centrumnära har cirka 60. De tre parkeringshusen i stan har mätts för sig och har en beläggning på 48 procent.

 

-Det tycker vi är lågt, säger Norell och tror att förklaringen till den låga beläggningen är att folk tycker att det är krångligt att åka in i parkeringshus för att se om det finns någon ledig plats.

 

-De privata ägarna kanske måste skylta bättra så att bilisterna ser att det finns plats

 

 

I parkeringsutredningen har man också tittat på konsekvenserna ifall 300-400 skulle försvinna i centrum.

 

-Utifrån statistiken finns det gott om p-platser, men försvinner det av olika skäl platser måste man titta på det.

 

Det är bland annat i Åhléns parkeringshus det kan försvinna platser, om ett plan görs om till butikslokal. Då ryker drygt 100 platser.

 

Tillsammans med plankontoret har man tagit fram tre platser i Västervik, som skulle kunna vara lämpliga för nybyggnation av parkeringshus. Förslagen pekar ut Läroverksplan, kvarteret Garvaren och parkeringen mellan järnvägsstationen och Södra Varvsgatan som tänkbara platser för nya parkeringshus. Gatukontoret har också tagit fram preliminära byggkostnader, och de visar att det är kostsamt att bygga parkeringshus, från drygt 180000 kronor per bilplats och uppåt.

 

Nästa vecka ska tekniska nämnden ta ställning till utredningen och ge svar till kommunstyrelsen om vad som bör göras åt parkeringssituationen i Västervik.

 

Parkeringshus
Gatukontoret har tillsammans med plankontoret tagit fram tre förslag på platser där man kan bygga parkeringshus.

 

Läroverksplan 230 platser. Kostnad: 183000 kronor/plats

 

Kvarteret Garvaren 28 platser. Kostnad: 260000 kronor/plats

 

Parkeringen mellan järnvägsstationen och Södra Järnvägsgatan 40 platser. Kostnad 265000 kronor/plats.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Jennie Lorentsson