Öringen ska få ett hem i Gamleby

Några månaders slit har gett resultat. Gamlebyån har blivit en bättre plats för havsöringen att leka i, men en återstår några svåra passager innan ån kommer att bli riktigt bra.

12 oktober 2013 11:17

På lördagsmorgonen hade ett 20-tal natur- och fiskeintresserade människor samlats i Unos park i centrala Gamleby för att beskåda resultatet av 700 timmars ideellt arbete.

I somras startades ett projekt i samarbete med hushållningssällskapet och Västerviks kommun för att förbättra Gamlebyån som ett vattendrag för öring. Sedan dess har 100 ton grus och sten lagts i ån. Det är framförallt på två platser som förbättringarna gjorts. Dels i centrala Gamleby, dels i Skramstad som har goda förutsättningar att bli ett bra lekvatten.

Just nu finns bara ett problem:

– Vi har pratat med äldre Gamlebybor som säger att vattenståndet aldrig varit så lågt som det varit i år. Nu hoppas vi på regn, säger Oskar Ahlsén.

Stiger inte vattenståndet så är det tveksamt om öringen hittar till Skramstad, där den största delen av arbetet gjort, däremot lär det bli lekande öringar i Gamleby.

– Det vore synd om det inte blev något i år. Även om det är långsiktiga åtgärder vi gör så hade det varit roligt för dem som varit med och jobbat att kunna se lekande öring redan i höst. På andra håll har det synts tydliga resultat efter bara ett eller två år, berättar Oskar Ahlsén.

LÄS MER I MÅNDAGSTIDNINGEN

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!