Stopp för ambulerande försäljare

Västerviks kommun förbjuder ambulerande försäljare.

Orsaken är att de uppfattas som hotfulla.

Men beslutet bygger inte på några konkreta fall.

28 juni 2013 08:06

Efter förslag från Enheten för samhällsbyggnad har kommunfullmäktige beslutat att förbjuda ambulerande försäljning. Den typ av försäljning som åsyftas är den som framförallt dyker upp under sommaren, och på senare år främst har handlat om vandrande rosförsäljare, försäljning av munvisselpipor och blinkande lampor. Även panflöjtsspelare omnämns när VT kontaktar Kristina Hörnqvist, som arbetat fram underlaget till kommunstyrelsen.

Det handlar inte om försäljning av till exempel varmkorv på de platser som i dag har upplåtits för sådan försäljning.

I förslaget till kommunstyrelsen står det att de ambulerande försäljarna "har tenderat att bli väldigt påträngande och ibland hotfulla." Beslutet är tänkt att underlätta polisens arbete.

Hörnqvist berättar om förslaget:

– Vi fick i uppdrag att se över detta och vårt förslag till kommunstyrelsen var att förbjuda ambulerande försäljning.

Hon berättar att polisen tidigare har kunnat ge tillstånd för försäljning av det här slaget, men att den nu alltså helt förbjuds.

Har underlaget arbetats fram utifrån några konkreta fall där någon varit hotfull?

– Nej, det finns inga konkreta fall. Men det är den allmänna uppfattningen.

Finns det andra kommuner som också har förbjudit ambulerande försäljning?

– Ja, det finns det.

Även om beslutet är taget i kommunfullmäktige avgörs ärendet slutligen av Länsstyrelsen i Kalmar.

När VT kontaktar Länsstyrelsen har de personer som är i tjänst ingen kännedom om fallet eller några liknande fall. Besked om eller när Västerviks kommuns beslut gillas eller ogillas kan av Länsstyrelsen inte ge.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Rikard Ekholm