Welux vill ha mer tid

13 maj 2013 15:23

Welux Företagscenter i Westervik AB vill ha mer tid på sig till ledningsbyte på fastigheten i Västervik.

Företaget fick ett föreläggande från miljö- och byggnadsnämnden att vidta försiktighetsmått när det gäller vissa ledningar inom fastigheten. Senast nu i maj ska vissa åtgärder ha vidtagits. Bakgrunden är att det finns en förorening i form av trikloreten, som användes av Electrolux i dammsugarfabriken.

Men Welux anser inte att åtgärderna måste vidtas just nu, utan att de kan vänta i två år. Då kan de samordnas med de förändringar av entréer som planeras 2014 och 2015. Det skriver företaget i ett yttrande till länsstyrelsen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!