Länsstyrelsen tillåter skyddsjakt på skarv

Från och med den första januari är det tillåtet att jaga storskarv och mellanskarv i Kalmar läns bräckvattenområden. Detta enligt ett tillstånd utfärdat av länsstyrelsen.

22 februari 2013 14:15

Från och med den första januari i år får man jaga både storskarv och mellanskarv i Kalmar läns bräckvattenområden. Jakten tillåts under tiden 1 januari till den 15 april och mellan 21 augusti till den 31 december. Tillståndet gäller från 2013 till 2015.

Skyddsjakten får enligt tillståndet ske inom både naturreservat och fågelskyddsområden men inte under de rådande beträdnadsförbuden. Man får heller inte jaga i sälskyddsområden eller i vissa naturreservat. I Västerviks kommun är naturreservaten Bergholmen, Blankaviken och Rågö förbjudna områden för jakten.

Yrkesfiskare har ett utökat tillstånd som tillåter jakt under hela året men då måste jakten ske inom 300 meter från fasta fiskeredskap.

Enligt tillståndet får högst 3 000 fåglar skjutas per år och senast under december månad varje år måste de som jagat och skjutit rapportera hur många fåglar som skjutits och var.

I motiveringen till tillståndet står att skarv lokalt kan orsaka stor skada på både fiskeredskap och på fiskbeståndet och att den avskräckande effekten som jakten förväntas ha kan förebygga och reducera skadorna som fåglarna orsakar. Länsstyrelsen bedömer att de 3 000 fåglarna som får skjutas, inte riskerar att försvåra upprätthållandet av skarvens bevarandestatus.

Länsstyrelsen passar också på att erinra om att den som vill jaga, måste inneha jaktkort.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Andreas Johansson