Sveriges värsta järnvägsövergång

När Trafikverket kartlade nära 10 000 plankorsningar runt om i Sverige var korsningen i Kolsebro den som fick allra flest anmärkningar.

25 oktober 2012 00:00

Den gamla radbyn Kolsebro ligger vackert belägen på en sluttning i Uknadalen. Befinner man sig högst upp i byn har man en fin utsikt, och ser stora vägen och järnvägen slingra sig fram genom dalen.

Ska man köra ner genom byn ut på vägen kan det vara värt att ta en extra titt åt Västervikshållet för att se om det kommer något tåg i fjärran, för när man kommer ner till järnvägskorsningen är sikten åt Västervik bra 30-40 meter innan växtligheten tar överhanden.

Sikten åt Åtvidabergshållet är marginellt bättre.

Den som ska svänga in till Kolsebro har en inte mycket bättre trafikmiljö. Som bilist får man först kolla så att vägen är fri, sedan svänger man in i en uppförsbacke, för att omedelbart korsa järnvägen.

Det gäller med andra ord att man kan lita på ljud- och ljussignalerna vid övergången.

Bristerna är inte okända för Trafikverket. Myndigheten har gjort en stor kartläggning av plankorsningar i Sverige.

10 000 korsningar har poängsatts. Den som fått flest anmärkningar av alla är korsningen i Kolsebro.

En av de boende i byn, Erik Gruvebäck, blir förvånad när han får höra resultatet.

- Man tänker inte precis att övergången skulle kunna vara sämst i Sverige, men sikten är dålig. Vi skulle nog vilja ha bommar.

Han berättar om ett bekymmer. Järnvägen löper parallellt med stora vägen. Det betyder att skogstransporter som kör byvägen ner för att komma ut på stora vägen, och som får stanna för en bil ute på vägen kan bli stående med släpet över järnvägsspåret.

Gruvebäck verkar vara kluven till om man ska göra något åt korsningen. Han vill att det ska bli bättre, men för några år sedan var Trafikverket inne på att stänga av korsningen helt. För de boende i de sex året-runt-bebodda husen innebär det att de skulle få köra en omväg på någon kilometer till byn Uppsalebo för att komma ut på stora vägen.

Övergången i Uppsalebo får för övrigt den också ett stort antal anmärkningar i Trafikverkets undersökning, och placerar sig på 223:e plats.

- För några år sedan var Trafikverket inne på att stänga båda övergångarna och ersätta dem med en ny korsning mittemellan, säger Erik Gruvebäck.

Planerna rann ut i sanden. Tills vidare tycker han att man får använda sunt förnuft. Byborna är medvetna om farorna med korsningen.

- Vid det här laget har man lärt sig när tågen går, om de nu går, säger han galghumoristiskt.

Värsta korsningarna i Tjust

PLATS ANMÄRKNINGAR

Kolsebro 35

Gruvdalen 26

Uppsalebo 20

Hyllela 20

Mommehål 20

Lövudden 18

Blidstena S 15

Fästad S 15

Skvagerfall 15

Hjortekrog 12

Siffrorna bygger på Trafikverkets undersökning. Man har bland annat tittat på risk för blockerande vägfordon, om det finns brant lutning, om det finns tvära kurvor nära övergången, hastigheten på tågen, om järnväg och väg löper parallellt vid platsen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!