Socialisterna protesterade mot nedskärningar i skolan

Mer personal till skola, vård och omsorg i Västervik! Det krävde socialisterna i Västervik vid en demonstration på Spötorget på tisdagen inför barn- och utbildningsnämndens väntade beslut några timmar senare om stora besparingar inom skolan.

1 februari 2012 00:00

- Om de planerade nedskärningarna på 35 miljoner kronor inom skolan i Västervik genomförs så får de mycket allvarliga konsekvenser. Både skolbarn och skolpersonal kommer att drabbas hårt. Elevresultaten är redan i dag katastrofalt dåliga i Västervik på grund av det nuvarande pressade ekonomiska och personella läget och det skulle bli än värre om sparplanerna genomförs, säger Jacob Hoffsten.

- Det är skandal att vi i Sverige, ett av världens rikaste länder, inte anser oss ha råd med en fungerande skola. Det här kommer att slå hårt mot inte minst eleverna, som ju är vår framtid.

- Elever med särskilda behov riskerar att inte längre få det extra stöd de enligt lagen har rätt till, dundrar Hoffsten i sin megafon.

Västerviks socialister, som inte har någon representant i barn- och utbildningsnämnden, anser det vara självklart att politikerna ska vägra gå med på de planerade besparingarna inom skolan.

- I stället borde de begära mera pengar i statsbidrag. Allra bäst vore om staten återtog ansvaret för skolan. Det var helt fel av Göran Persson att kommunalisera skolorna.

- Är inte våra barn och unga värda bästa tänkbara förutsättningar för att få den omsorg och kunskap de behöver? Det finns ett stort ekonomiskt överskott hos svenska staten. Sveriges offentliga sektors samlade förmögenhet uppgick 2011 till 735 miljarder kronor, säger Hoffsten.

Han menar att skolbesparingarna i Västervik kommer att leda till ännu större barngrupper och skolklasser, vilket ger lärare och pedagoger ännu mindre tid till varje enskild individ. Skolpersonal kommer inte att ersättas med vikarier vid sjukdom. Listan på försämringar kan göras lång.

- Här i Sverige håller vi bara käften och accepterar allt. Det är vår uppgift att försöka ändra på detta.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Kjell-Arne Karlsson