Slipper vite på 250 000

Företagaren Tomas Dahlqvist i Västervik slipper betala ett vite på 250 000 kronor. Striden gäller den förorenade tomten vid Willys.

31 januari 2012 00:00

I september 2009 fick Dahlqvist ett föreläggande att undersöka och utreda förekomsten av vissa gifter på den aktuella tomten.

En undersökningsplan skulle lämnas in till miljö- och byggnadsnämnden.

Beslutet överklagades till länsstyrelsen. Överklagandet avslogs, men Tomas Dahlqvist fick ett halvår extra på sig att uppfylla nämndens krav.

Enligt miljö- och byggnadsnämnden skulle undersökningarna ha gjorts och redovisats den 23 mars 2011, men så skedde inte.

Bolaget Arbetsmyran i Västervik, som representeras av Tomas Dahlqvist, håller inte med. Fastigheten är grundligt undersökt. Han har gjort allt för att lösa föroreningssituationen, men blir hela tiden motarbetad av nämnden.

En undersöknings- och saneringsplan fanns redan i februari 2011. Den hade han själv skrivit.

En ny plan, framtagen av en konsult, redovisades den 23 mars.

Av domen i mark- och miljödomstolen framgår att parterna är oense om när och hur en sanering ska ske.

Domstolen anser att kommunens föreläggande är för otydligt.

Det står att undersökningar ska göras och en plan lämnas in, men det står inte uttryckligen att planen måste godkännas, innan undersökningar kan inledas. Samtidigt verkar det vara en förutsättning att nämnden godkänner planen.

Då det inte framgår vad som krävs av bolaget, får kommunen nej på sin begäran om att domstolen dömer ut ett vite på 250 000 kronor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!