PCB har hittats i marken vid två skolor i Västervik

Giftet PCB har påträffats i marken vid Västerviks gymnasium och Ludvigsborgsskolan i Västervik. Kommunen bedömer inte att det föreligger någon akut fara för allmänheten.

31 december 2011 00:00

Det var när kommunen inventerade och sanerade byggnader där tätningsmaterial som kan innehålla PCB som idén väcktes att man borde ta ett markprov.

- Miljö och byggnadskontoret var ute och tittade på saneringen vid idrottshallen på gymnasiet. När vi gick igenom arbetet fick vi se att en fog med tätningsmaterial gick ner till marken, då kom vi gemensamt fram till att vi borde ta ett prov i marken, berättar Christer Strand på kommunens fastighetsbolag Tjustfastigheter.

Eftersom det skulle göras stora markarbeten vid Ludvigsborgsskolan, som är byggd under samma tidsperiod, tog man beslutet att ta markprover där också.

I båda fallen fick man indikationer om att det fanns PCB i marken.

Proverna vid Ludvigsborgsskolan har kompletterats med provtagning vid Midgård för att se om gifterna fanns där också. Så var inte fallet, bortsett från en isolerad plats som låg nära en fasad där man genomfört en PCB-sanering.

Var kommer gifterna i från? Just nu vet kommunen inte säkert. En teori är att när det regnat mot fönster där man använt PCB-haltiga tätningsmaterial så har ämnet spolats ner i marken.

- Det kan också ha spritts vid en renovering där man inte varit medveten om att det funnits PCB-haltiga material i byggnaden, säger Christer Strand.

Nu har Tjustfastigheter anlitat konsulter som ska utreda halterna vidare.

Hur farliga är föroreningarna?
- En fördel med PCB är att det inte är vattenlösligt. Egentligen skulle vi människor behöva äta av jorden för att få den i oss, säger Lars Karlsson, kommunekolog.

Det som är faran är om PCB fortsätter ut i ekosystemet så att andra levande organismer tar upp PCB. Då kan giftet vandra upp i näringskedjan.

För oss Västerviksbor finns kanske det största PCB-hotet via Östersjöfisk. Rovfiskar får i sig PCB via sitt byte. Flera rovfiskarter är feta fiskar, och eftersom PCB är en olja lagras det i fettvävnader, och då kan vi få i oss giftet rovfiskarna i sin tur hamnar på mattallriken.

Enligt Christer Strand, på Tjustfastigheter, bygger den fortsatta hanteringen av föroreningen vid skolorna på resultatet av konsulternas utredning. Då får kommunen se hur stort saneringsbehovet är.

- Vi kommer att ta markprover vid fler byggnader som är byggda under den här tidsperioden, säger Strand till VT.

Förbjöds 1978

PCB användes som mjukgörare i byggfogar från 50-talet in på början av 70-talet.

För att människan ska ta upp PCB krävs i princip att vi äter upp det. En källa är fet fisk, en annan väg är om man odlar grönsaker i PCB-haltig jord.

Har vi väl fått det i kroppen, så finns det kvar. Ämnet kan skada immunförsvaret och fortplantningsförmågan.

För att undvika att PCB ska komma ut i olika ekosystem har det sedan ett antal år pågått ett inventerings- och saneringsprogram. Fastighetsägare är skyldiga att ta reda på förekomsten av PCB i hus som är byggda eller renoverade mellan 1956 och 1973. En- och tvåfamiljshus ägda av privatpersoner är undantagna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!