Sanering av hamnplan på Lucerna

5 juli 2011 00:00

En anmälan om sanering av förorenat område har inkommit till Miljö- och byggnadskontoret.

Vid utgrävning av hamnplanen på Lucerna hittades låga halter av bly i den uppgrävda jorden och nu ska marken saneras.

Platsen har använts till förvaring av främst timmer. Västerviks kommun blir saneringsansvarig då de äger fastigheten.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!