Skolinspektionen ger Ankarsrum hemläxa

Ankarsrums skola behöver vässa sitt arbete på fyra punkter, menar Skolinspektionen.

Ankarsrum 20 november 2019 05:00

* Rektor behöver stärka medvetenheten bland lärarna kring bemötande av pojkar och flickor.

* Rektor och personal behöver kartlägga förekomsten av kränkningar på sociala medier och i skolmiljön.

* Lärarna behöver tydliggöra syftet med sina olika lektioner.

* Rektor behöver se till att lärare får mer tid till att diskutera betygssättning med kollegor.

Så lyder hemläxan för årskurs 7–9. Skolinspektionens granskning mäter kvaliteten i tre nivåer, och dessa fyra punkter ses som en tvåa – de uppfylls till viss del, men kan bli bättre.

 

Rektor Sören Reichenberger är positiv till rapporten, som i år har en förändrad form. Istället för att primärt notera brister gentemot lagkrav, är tonvikten på vad som är bra, vilket gör den mer användbar för skolan, menar han.

– Sammanfattningsvis kan vi vara rätt så nöjda med det arbete vi gör. De utvecklingsområden som de rekommenderar oss är något som vi själva också ser. 

Är någon punkt extra angelägen?

– Det som är grunden, är trygghet och studiero. Annars finns ingen glädje i att försöka undervisa.

 

För att jobba med det normkritiska arbetet gällande pojkar och flickor kommer ett mer systematiskt arbete inledas. Den kartläggning av kränkningar som efterfrågas, kommer leda till att ämnet förs in i framtida enkäter. Här menar Reichenberger också att det mobilförbud som gällt sedan hösten 2018 gjort att problemet minskat.

I granskningen ingår styrdokument, observation av sex lektionstillfällen, gruppintervjuer med lärare, elever och elevhälsa, samt intervju med rektor.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa