"Sliter som djur för att rädda verksamheten"

Under natten mellan onsdag och torsdag rullade produktionen igång igen vid Ankarsrum Die Casting. Det finns en handfull intressenter till att köpa företaget.

17 maj 2019 11:30

Konkursförvaltaren Erik M Gabrielsson från Maze Advokater är fortsatt optimistisk. Han berättar att man under natten mellan onsdag och torsdag kunde sätta igång verksamheten igen, då hade miljötillståndet inkommit. Produktionen avbröts när det stod klart att företaget blivit satt i konkurs.

Under torsdagen vid lunchtid kunde de första leveranserna efter produktionsstoppet skeppas ut från fabriken. Personal från advokatbyrån var på plats under hela torsdagen. Erik M Gabrielsson säger att personalen vid Ankarsrum Die Casting verkligen ställer upp.

– Personalen har gjort ett fantastiskt jobb och varit beredda att lägga om scheman och påbörja produktionen med kort varsel. Min uppfattning är att alla sliter som djur för att rädda verksamheten, säger han.

Man har även lyckats säkra nya villkor med de kvarvarande kunderna och fått till nya villkor med företagets leverantörer vilket också meddelades till personalen under torsdagen.

– Jag uppfattar att stämningen är god, säger Erik M Gabrielsson.

Nu ligger man efter i produktionen och det har flaggats för att det kan komma att bli tal om att öka övertiden, mot avtalsenlig ersättning.

– Jag har ännu inte identifierat ett sådant behov, men vill att de ska vara mentalt beredda på att frågan kan komma.

Enligt Erik M Gabrielsson har man redan en handfull intressenter till företaget.

– Det ser så ljust ut som det kan i början av en konkurs.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Andreas Johansson