– Det är roligt med många båtar i hamnen. Vi vill ju visa upp den fantastiska skärgården som finns här.

Det säger Rein Lillesaar som är en av de eldsjälarna bakom arbetet kring den nya fyren. Efter 40 års mörker har man nämligen nu en ny fyrled som leder rakt in till Blankaholm. Det är den gamla orginalfyren, som togs ur bruk när sågverket lades ner 1979, som nu rustats upp. Idag har den målats röd och vit i ny färg, och den har även fått nya reflexer, ny elektronik och drivs helt av solceller.

– Den ser ut som en liten tomte, men den gör stor nytta. Den lyser tre distansminuter med en blixt i sekunden, och gör att hela farleden nu är belyst. Innan upphörde lyset när båtarna nått Gåsfjärden, berättar Rein Lillesaar.

Artikelbild

| Den röda och vita fyren ska nu lysa upp sista biten på farleden in till Blankaholm.

Det hela började i våras med en lysande idé om hur en fyr skulle hjälpa båtar att nattetid navigera sig in till Blankaholm. Rein Lillesaar tog då kontakt med markägaren och sedan transportstyrelsen, och efter att de delat ut drifttillstånd så finns fyren med på sjökorten. Det hela bekostades med bidrag från lokala och ideella krafter. En stor del finansierades även genom ett samarbete mellan Västerviks kommun och Oskarshamns kommun, där båda gick in och stöttade upp projektet. Fyren är nämligen placerad i den farled som utgör kommungränsen, och berör således båda kommunerna.

– Redan nu är det många som förvarar sina båtar här, eftersom Blankaholm ligger så nära E22:an och har skärgården precis här utanför. Men med fyren kan förhoppningsvis ännu fler hitta hit, och det gynnar ju besöksnäringen i både Västervik och Oskarshamn, menar Rein Lillesaar.

Man har även satt upp nya sjömärken, en röd och drön prick som markerar grunden, och skyltar om att båtägarna ska tänka på sina svall. Nu har fyren lyst i tre veckor, men någon invigning har det dock ännu inte blivit. Istället har Rein Lillesaar helt gått över till nästa projekt- att få igenom upprustningen av den gamla timmersorteringsbryggan. Den längsta bryggan i hamnen, som används som gästhamnsbrygga, har många år på nacken. Och åren har satt sina spår. Brädorna är idag slitna och den rangliga bryggan är i stort behov av en upprustning. Man hoppas nu att projektet kring fyren ska få ringar på vattnet och få arbetet kring bryggan att gå i hamn.

– Vår vision är att Blankaholm ska gå från att vara förknippad med industrin till besöksnäringen.