Älgsaliven på kroppen bevisar dödsorsaken

Den stora mängden älgsaliv på Agneta Westlunds döda kropp visar att hon dödades av en attackerande älg den 5 september 2008 vid Frisksjön i Loftahammar. Det kom fram vid polisens presskonferens på tisdagen.

1 december 2009 12:31

Ovanstående inslag i webb-tv är en intervju med polisens tekniske chef Johan Bruun efter presskonferensen. För att se hela presskonferensen som direktsändes gå till vår bambusersida.

 

Läs alla artiklar om fallet Agneta Westlund.

 

Här följer ett referat av polisens presskonferens. Börja läsa nerifrån. 

 

Presskonferensen är slut efter 47 minuter.

 

Kl 1348:

Johan Bruun: Vi fick svar från SKL att skadorna inte kom från gräsklipparen runt årsskiftet. Då avfördes maken som misstänkt.

 

Kl 1347: 

TT: Var kvinnan vid liv när hon hittades?

Johan Bruun: Räddningspersonalen gjorde bedömningen att det inte fanns några livstecken. Vi gör bedömningen att hon dog klockan 20 plus minus tre timmar. Dödsorsaken var krosskador över bröstet. 

 

Kl 1345: 

Kerstin Ericsson: Efter den 28 januari har det inte funnit någon misstanke mot maken. 

Cecilia Brick: Vi har inte kunnat ha kontakter med familjen kontinuerligt. Vi ville inte väcka falska förhoppningar.

 

Kl 1342: 

Johan Bruun: Hon har utsatts för flera attacker, troligen fem attacker.

VT: Varför fanns det inget blod på platsen där hon hittades?

Johan Bruun: Det hade gått flera timmar efter att hon hittades tills polisens tekniker kom på plats. Blodet har sjunkit ner i marken under tiden, och människor har trampat runt på platsen.

 

Kl 1340:

Göran Ericsson: Det finns ingen anledning att vara rädd för älgar. Detta är en mycket osannolik händelse. Händer samma sak ska man inte plocka upp hunden. Alla djur kan vid fel tillfälle vara farliga för människan.

Under brunsttiden i september kan älgarna vara mer aggressiva. Respektera kopplingstvånget för hundar.

VT: Hur säker är du på händelseförloppet?

Göran Ericsson: Den stora pusselbiten saknades först, att det måste finnas stora mängder saliv från älgen på kroppen. Sedan fann vi det.

Johan Bruun: Jag är övertygad om att vi har det sanna händelseförloppet nu. På SKL har man aldrig funnit så stora mängder älgsaliv på någon kropp.

Göran Ericsson: Hon hade också älghår innanför kläderna, vilket är mycket ovanligt.

 

Kl 1336:

Johan Bruun berättar om svårigheterna att fastställa vad djurhåren på Agneta Westlunds kropp och kläder kom från, innan man visste om det var hund eller hjortdjur. 

 

Kl 1335:

Cecilia Brick: Vi tömde en damm och letade efter verktyg som kunde ha använts vid ett mord. Det vi hittade var ett skaft till en yxa som legat i dammen väldigt länge.

 

Kl 1334: 

VT: Varför dröjde det så länge att komma frma till att det var älg?

Johan Bruun: Hennes jacka hade väldigt många olika spår på sig, och det tog lång tid innan vi insåg att vi skulle fråga efter spår av älg. Den 4 juni började vi söka efter älgspår.

 

Kl 1330:

TT: Har ni gjort några fel i misstanken mot maken?

Kerstin Ericsson: De beslut vi fattat under förundersökningens gång fattas utifrån de spår vi har. Att maken blev misstänkt var en del i det arbetet, vi gjorde den bedömningen.

Det har varit en stor, omfattande och krävande förundersökning.

Den 28 januari avskrevs misstankarna mot maken. I mitten på november nu blev vi helt säkra på att det var en älg.

 

Kl 1328: 

Cecilia Brick: Vildsvinsspåret var bara en del av vårt arbete, vi arbetade inte bara med spår av djur.

Göran Ericsson: De stora mängder älgsaliv som fanns på hennes kläder kan inte ha kommit till annat sätt än en attack från älg. Det kan inte ha skett genom att en älg kommit fram och nosat på den döda kroppen.

 

Kl 1325:

Johan Bruun: Det finns inget dokumenterat om liknande fall där människor dödats av älg. Vi hörde oss för i hela Västeuropa om liknande fall, med liknande skador. Från Västtyskland fick vi besked om att det inte var vildsvin, det skrev vi av ganska tidigt.

 

Kl 1324:

Johan Bruun: Vi trodde först att hon blivit överkörd av något fordon, vi trodde på en åkgräsklippare. Sedan frågade vi oss, kan det vara älg? Eller har hon fått älgspåren på sig efter att hon dödats?

Det är en älgtjur som dödat henne, en älg med horn.

 

Kl 1322: 

Den 28 januari avskrevs misstanken mot maken Ingemar Westlund, enligt Kerstin Ericsson.

 

Kl 1322: 

Göran Ericsson: Det finns inga dokumenterade fall av att älg dödat människa. Detta är en extremt ovanlig händelse. Det har varit en mängd omständigheter som orsakat dödsfallet. Att Agneta Westlund ramlat omkull har varit avgörande för utgången, att hon dödats.

 

Kl 1320: 

Johan Bruun berättar att man började leta efter salivfläckar på Agneta Westlunds kläder när man förstod att man skulle leta efter det. Stora mängder fläckar av älgsaliv återfanns på hennes kläder efter provtagning och analys.

 

Kl 1315: 

Professor Göras Ericsson berättar om hur man arbetat med förundersökningsmaterialet och kommit fram till en teori:

Agneta Westlund var ute och gick med en okopplad hund, en tre månader gammal valp. De kan ha rört sig mot vinden. Troligen kom de ganska nära en älg, kanske vid sidan om vägen eller på en mindre höjd. Älgen har troligen gjort ett utfall mot valpen, som säkert skällde mot älgen. Agneta Westlund har sannolikt då försökt skydda hunden, tagit upp den i famnen och har då utsatts för ett utfall från älgen. Kanske har hon ramlat omkull då, och fallit nedför kullen hon kan ha stått på. Blodstänk på platsen styrker den här teorin.

Älgen har sparkat mot kvinnan och även gjort utfall med hornen.

Detta hände i samband med älgens brunst.

Göran Ericsson säger att det är kritiskt att man inte ramlar när man blir anfallen av en älg.

En älg som gör utfall producerar mycket saliv.

 

Kl 1311:

Johan Bruun berättar att man fått klart att det med stor sannolik är älg som dödat Agneta Westlund.

 

Kl 1310:

Polisteknikern Johan Bruun berättar om arbetet med den tekniska bevisningen, bl a katalogisering och bedömning av 250 olika spår på brottsplatsen. Man fick vända sig till annan expertis än SKL för att få veta att det rör sig om älghår och inte hundhår.

 

Agneta Westlund har blodspår från fem olika sår. Hon har stått upp och blött.

 

Johan Bruun bedömde först att platsen där hon hittades var en fyndplats, inte en mordplats, bland annat på grund av avsaknaden av blod på platsen.

 

Cecilia Brick säger att det som först betecknades som ett mord nu kan betecknas som en tragisk olycka. De boende inom en radio av två kilometer från Mistekärr har förhörts.

 

Kl 1305:

Förundersökningsledare Cecilia Brick berättar om vad som hänt i fallet. Polisen har bedrivit ett "brett och förutsättningslöst arbete". 326 förhör har gjorts, polisen har haft hjälp av rikskriminalen och SKL med flera andra.

 

Kl 1300:

Presskonferensen har startat och Ulf Karlsson presenterar deltagarna vid bordet. Han utlovar svar på de flesta frågor.

Först blir det en redogörelse för vad man har att säga och sedan blir det möjlighet till frågor.

 

Kl 1245:

Sändningen i webb-tv börjar strax före klockan 13.

Vid presskonferensen medverkar åklagare Kerstin Ericsson, polisens förundersökningsledare Cecilia Brick, teamchefen på polisens tekniska rotel Johan Bruun samt professor Göran Ericsson som är svensk expert på området älgar vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Plus polisens informationschef Ulf Karlsson. Till dessa blir det möjlighet för medias representanter att ställa frågor i samband med presskonferensen.

 

Detta har hänt i fallet Agneta Westlund:

5/9-08: Agneta Westlund påträffas sent på kvällen död av sin make.
6/9-08: Ingemar Westlund grips misstänkt för mord.
5/10-08: En hypotes att Agneta har utsatts för ett vildsvin avskrivs.
22/1-09: Enligt SKL finns rikliga mängder av "hjortdjurshår" på offrets
kläder.
28/1-09: Åklagaren avskriver maken som mordmisstänkt. Allt mer pekar på en djurattack.
4/6-09: Fler och fler spår pekar på att Agneta dödats av en rasande älg.
15/11-09: Experter anser det nu klarlagt att det är en älgtjur som orsakat skadorna.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!