Tystnaden om coronasmittan skapar oro och rykten

När smittan slog till på ett äldreboende i Västervik valde socialförvaltningen att köra med öppna kort. Det lugnade allmänheten. I Vimmerby gör man helt tvärtom.

Krönika 27 augusti 2020 21:00
Detta är en ledarkrönika. VT:s ledarsida är oberoende moderat.

Rapporter om offentliga verksamheter med konstaterad coronasmitta kommer lite titt som tätt. Vi som nyhetsorganisation måste då ställa oss frågorna: 

Ska vi berätta vilken verksamhet det är? 

Ska vi berätta vilken specifik avdelning det handlar om? 

Ska vi berätta om det är personal, skolbarn eller boende i verksamheten som smittats? 

I princip är svaret alltid ja på samtliga dessa frågor. Allmänintresset om coronasmitta är mycket högt. 

 

Kommunerna och dess olika verksamheter i vår region hanterar öppenheten kring smittan väldigt olika sinsemellan. På vissa håll är man helt öppen och berättar exakt var smittan uppkommit. På andra håll sluter man sig och vägrar berätta. 
När man som jag ansvarar för nyhetsorganisationer som sprider sig över ett geografiskt område med flera olika kommuner ser man ganska tydligt hur dessa olika beslut får en direkt påverkan på allmänheten. 

I verksamheter där man inte berättar om vilken del av verksamheten smittan uppkommit i startas genast ryktesspridning och en allmän oro. Då ringer folk till tidningen och ber om att få fakta den vägen, och att vi ska rapportera var smittan uppkommit. Vilket vi också gör när vi har officiella källor. Vi mörkar inte. Men vi måste vara säkra på att vi har rätt information, och vårt arbete blir så klart knepigare när de officiella källorna lägger locket på. 

 

I Vimmerby kommun har chefer exempelvis tagit beslutet att inte berätta på vilket äldreboende en boende konstaterats smittad. Inledningsvis hänvisade cheferna till den personliga integriteten. Är inte det lite väl ängsligt? Låt säga att kommunen går ut med vilket äldreboende det handlar om, och att vi rapporterar om det och att detta medför att ett fåtal personer utan koppling till äldreboendet på något envist sätt skulle få reda på vem som är smittad … är det en kränkning av den personliga integriteten? Är det kränkande att ha covid-19?  

Ja, kanske. För den enskilda personen. Och den personen måste arbetsgivaren skydda. Jag förstår det. 

Men samtidigt är priset ganska högt. Tystnaden skapar oro i hela samhället. Under torsdagen fick vi dessutom veta att ytterligare personer inom omsorgen i Vimmerby smittats, men ingen information om var. Det känns orimligt ur ett samhällsperspektiv.  

När smittan drabbade ett äldreboende i Västervik för en tid sedan resonerade de övergripande cheferna inom äldrevården uppenbarligen annorlunda. Där var man från start helt öppen med vilket äldreboende som drabbats. I det skedet var enbart tre personer smittade.  

 

Slutsatsen av detta är att man på Vimmerby Tidning får frågor från oroliga medborgare om vilket äldreboende det handlar om. På Västerviks-Tidningen får man det inte. 

Inte vad gäller just äldrevården i alla fall. Däremot får vi samtal om de två icke namngivna förskolorna i kommunen där personal testats positivt för covid-19. Smittspårningen som gjorts visar dock att personalen sannolikt inte blivit smittade på arbetet och att smittan inte spridits vidare därifrån. 

Trots detta pågår ryktesspridning och oro vilket hade kunnat undvikas med större öppenhet till allmänheten direkt från start.

Kommentera
Läs mer!

Handeln mer ansträngd än under pandemin: "Man oroar sig såklart" • En branschen går stadigt – tack vare oron

Handeln mer ansträngd än under pandemin: "Man oroar sig såklart" • En branschen går stadigt – tack vare oron

Covid-19 ökar i Västervik – dubbelt så många fall som i fjol • "Bjud inte in äldre släktingar om du har symptom"

Covid-19 ökar i Västervik – dubbelt så många fall som i fjol • "Bjud inte in äldre släktingar om du har symptom"
Visa fler
Ämnen du kan följa