En viktig lokal röst har tystnat

Östra Småland/Nyheterna är begravd. Detta i en tid då journalistiken och det fria ordet är viktigare än någonsin.

Krönika 29 november 2019 08:00
Detta är en ledarkrönika. VT:s ledarsida är oberoende moderat.

Det var på Östra Småland/Nyheterna som jag tog mina första stapplande steg som journalist för 15 år sedan. Redan första dagen på jobbet fick jag klart för mig att här jobbar man hårt. Och alla samarbetar. Den som inte gör det platsar inte här. 

Direkt skickades jag ut i verkligheten för att bevaka allt från PRO-möten och dagisaktiviteter till svåra politiska frågor och mord. 

Tidningen har långa traditioner av att granska makten och ställa de tuffa frågorna. En underdog som slogs för den ”lilla” människan. Det var här jag på riktigt förstod att utan journalistikens kraft skulle väldigt många människor aldrig få komma till tals. 

Beskedet att Östra Småland AB går i graven slog ner som en bomb i den regionala mediabranschen. Folk blir oroliga så klart. Hoten mot lokala och regionala mediehus blir plötsligt verkliga. 

Samma dag som beskedet blivit offentligt fick jag frågor från flera läsare om de tidningar som jag är ansvarig utgivare för. 
”När är det dags för er att lägga ner?”  

Svaret på den frågan är att det inte finns på kartan ens. 

Tidningarna i vårt bolag har under mycket lång tid jobbat för den digitala omställningen. I många års tid har vi analyserat läsarbeteenden för att kunna leverera högkvalitativ journalistik på tider då våra användare vill ta del av den.

Papperstidningarna här har en extremt hög hushållstäckning och genom vårt hårda digitala arbete ökar vi i räckvidd och i antalet läsare. 
 

Självklart står vi inför samma utmaningar som många andra i branschen. Den digitala transformationen påverkar oss precis som den påverkar banker, kommuner, försäkringskontor och offentliga verksamheter, men jag vill påstå att vi är mer förberedda på en alltmer digital värld än många andra aktörer.  

Vi jobbar analytiskt och lyhört för att vi ska vara relevanta nu och även i framtiden. Och jag känner ingen oro över att vi ska försvinna från mediamarknaden. 

Att Östra Småland/Nyheterna försvinner från den regionala mediekartan är djupt beklagligt. Det är dåligt för den lokala journalistiken. En högljudd och viktig uppstickare försvinner. Tidningen är faktiskt den enda i vårt län som lyckats kamma hem det prestigefyllda priset Guldspaden för sina grävinsatser. 

Varje gång jag hör talas om en tidning som försvinner från en kommun eller en region så hugger det till i hjärtat. I många av landets kommuner finns ingen oberoende journalistik över huvud taget. I dessa kommuner är det kommunerna och myndigheterna själva som står för informationen till sina invånare. Det är så klart djupt problematiskt. Inte för att kommuner och myndigheter per definition skickar ut desinformation till sina invånare, utan kanske snarare för att det inte finns någon extern granskande part som bedömer relevansen i informationen, granskar den kritiskt och låter människor komma till tals som påverkas av just kommunernas och myndigheternas beslut. Det är vår roll, nämligen. Och vi styrs inte av någon förutom våra läsares intressen. Vi ställer de tuffa frågorna. Vi värderar den information som når er invånare, vi problematiserar den och lyfter fram folkets röster och det tänker vi göra även i framtiden. 

Krönika

Ämnen du kan följa