Det finns ljusglimtar i mörkret

Snart lämnar vi ännu ett år bakom oss. Kanske det svåraste året i modern tid. Men trots ensamhet och elände finns det många tecken på att vi människor faktiskt kommit närmare varandra.

Krönika 30 december 2020 12:00
Detta är en ledarkrönika. VT:s ledarsida är oberoende moderat.

På ett professionellt plan har jag aldrig jobbat i ett så högt nyhetstryck under så pass lång tid förr. Och jag är inte ensam så klart. Nyhetstrycket på våra tidningar har verkligen ökat under pandemin, och kraven på saklighet och att inte sprida felaktig information har varit/är viktigare än någonsin. Vi är ett stort team av journalister som verkligen gör sitt yttersta för att möta det trycket. 

Tusentals människor söker sig till oss för att få den senaste informationen varje dag. Och trots att vi alltid håller våra dagliga ”corona-live” olåsta på vår sajt har vi ökat antalet digitala prenumeranter. I vår del av världen finns det ingen annan än vi som har resurser nog att gräva, att granska, att fördjupa, att sända live-tv och att på riktigt guida er läsare i ämnen som intresserar er på riktigt.  

 

Jag är stolt över hur vi hanterat/hanterar nyhetsläget under pandemin. Vi jobbar mycket aktivt för att berätta var smitta uppkommit, och hur den spridits – samt att motverka ryktesspridning genom att inte skriva vad folk ”tror” eller ”hört”. 
Vi har även arbetat mycket aktivt för att få ut information direkt från de som jobbar i de olika verksamheterna, alldeles oavsett vad deras chefer och chefers chefer tycker om det. 

I Sverige har vi meddelandefrihet inskrivet i grundlagen. Offentligt anställda är fria att prata med journalister utan att behöva oroa sig för repressalier från sina chefer. 
 

I samhället i övrigt finns det väl ingen som inte påverkats av pandemin. Rädslan. Osäkerheten. Ensamheten. Ekonomin. Det är så klart en utmaning att fokusera på det positiva i stunder av kris. Men när man lyfter blicken så ser man ju att många människor faktiskt kommit närmare varandra i pandemin; genom samarbeten och gemensamma hjälpinsatser och ökad digital kunskap. 

I årets undersökning av ”Internet och svenskarna” ser man tydligt att andelen pensionärer ökat sin digitala närvaro. Många av dem uppger i undersökningen att deras känsla av ensamhet faktiskt minskat under pandemin tack vare de digitala möjligheterna. Det är väldigt fint. 
 

Och snart är det nyårsafton. Inte heller den blir ju som vanligt. Vi är nog vana vid det ovanliga nu. Jag hoppas att ni har ork nog att se ljuset där ute, trots allt elände. Även det här kommer att gå över. Från oss alla på VT, till er alla där ute: Gott nytt år! Ta hand om er.     


Ämnen du kan följa