Samhall är ute på helt fel väg

Vi behöver ta vara på alla människors kompetens. Utifrån det konstaterandet prisar statliga Samhall varje år företag och personer som bryter funktionsnedsattas utanförskap på arbetsmarknaden.

Ledare 2 december 2019 04:00
Detta är en ledare. VT:s ledarsida är oberoende moderat.

Och visst är Visa vägen-priset, som i år delades ut 25 november, en god uppmuntran för företag. Men skulle Samhall självt ha en chans att vinna priset?

Svaret är i nuläget ett tydligt nej. Inte bara för att det vore fel att dela ut priset till ett företag som både har i uppdrag och får statliga pengar för att just anställa funktionsnedsatta. Utan framförallt för att Samhall återigen visat sig försumma sina anställda och missbruka sin ställning på marknaden. Nu senast rapporterade Arbetsmarknadsnytt (19/11) om att företaget vunnit upphandlingar för tjänster som Samhall sedan inte kan tillhandahålla. Lösningen blir då att Samhall anlitar andra företag för att utföra det upphandlade uppdraget.

Varför Samhall ens vill ha uppdrag som det inte har kompetens för att utföra är en gåta. Särskilt eftersom företaget betalar betydligt mer än den upphandlade summan för att i sin tur anlita andra som har rätt kompetens. Samhall förklarar sig med att det inte självt bestämmer vilka som jobbar för företaget och när. Men för att säkra uppdrag för när det finns personal tar sig Samhall alltså an exempelvis städjobb det saknar personal för, och får därför i perioder anlita underleverantörer.

Det stämmer att Samhall tar emot personal som anvisas dit av Arbetsförmedlingen. Det handlar framförallt om funktionsnedsatta personer som antingen får arbetsträning eller en varaktig anställning hos Samhall. För att täcka upp för att de anställda kan behöva längre tid eller vara två personer för ett uppdrag får Samhall varje år nästan fem miljarder kronor av staten. Dock under strikta förmaningar om att inte använda skattepengar för att vinna fördelar på marknaden.
Om Samhall verkligen följer förmaningarna eller inte finns det olika besked om. Andra företag menar att Samhall använder sin fördel för att erbjuda samma tjänster till lägre priser än konkurrenterna. Konkurrensverket kom dock 2018 fram till att det statliga företaget inte alls snedvrider konkurrensen.

Utöver det finns det anledning att ifrågasätta Samhalls förmåga att både driva företaget affärsmässigt och samtidigt uppfylla samhällsuppdraget. En rapport från Statskontoret 2017 visade att Samhall, utöver de anlitade underleverantörerna, tar in annan personal än de som står allra längst från arbetsmarknaden för att klara av alla uppdrag det tagit på sig. Det sätter högre arbetsbelastning på de mest funktionsnedsatta, som behöver mer resurser och tid än de ökade kraven ger utrymme för. Det gör det i sin tur särskilt allvarligt att Samhall tar sig an långt fler uppdrag än den befintliga personalen klarar av.

Att andra företag, inom andra branscher, uppmuntras av Samhall att ta vara på funktionsnedsattas kompetens är positivt. Men samtidigt visar Samhall vägen åt helt fel håll för både samhällsuppdraget och marknadsmässigt företagande.

Ämnen du kan följa