Miljöpartiet lyfter betongen

Miljöpartiet vill ställa om Sverige. Flyget ska bort illa kvickt. Förvånande nog verkar Socialdemokraterna sakta ge vika för Miljöpartiets linje.

Ledare 29 oktober 2019 04:00
Detta är en ledare. VT:s ledarsida är oberoende moderat.

Den senaste tiden har ett antal besked kommit som pekar på att MP har tuffat till sig i förhandlingarna med Socialdemokraterna. Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) har meddelat att regeringen öppnar för att lägga ner den för inrikesflyget så viktiga Bromma flygplats i Stockholm, om Arlanda samtidigt kan byggas ut (DI 21/10). Regeringen stoppar även stödet till flygplatser i norra delarna av landet (SR 26/10). Ett stöd som ska kompensera för hur den rödgröna regeringens flygskatt slår mot de delar av landet där pendling med tåg eller bil inte är ett realistiskt alternativ. Men nu ska det alltså vara slut med det.

I ett avlångt land som Sverige är flyget viktigt för sammanhållningen. Särskilt eftersom många verksamheter har centraliserats till huvudstaden eller andra regionstäder i södra delarna av landet. Företag, myndigheter och familjer har planerat efter ett tillgängligt inrikesflyg.

Det finns också klimatargument för att ta det lilla lugna med att fasa ut flyget. Går det att minska dess klimatpåverkan genom ny teknik som utvecklas i eller för Sverige kan det globalt få större effekt än det lilla landets självspäkning. Ett lönsamt grönt flyg lär vara det bästa för miljön.

Att MP har fått så stort inflytande över S i den här frågan är samtidigt överraskande. Det S-märkta samhällsbygget förutsätter transporter. Den centraliseringsiver som under lång tid har drabbat Sverige kräver en tillgänglig infrastruktur. När politiska institutioner – och därmed i stor mån det nationella demokratiska samtalet – allt mer har koncentrerats till Stockholm behöver det finnas goda kommunikationer mellan huvudstaden och säg Luleå och Kiruna.

Samtidigt kretsar inte allt kring att resa till Stockholm, utan lika mycket om att åka därifrån samt att se dess stora flygplatser som nav i transportnätet. Myndigheter finns koncentrerade till en del ledande regionstäder där flyget är en viktig del av de inrikes kommunikationerna, som Karlstad, Jönköping och Visby. Och orter som Linköping och Norrköping må ha goda tågförbindelser, men är fortsatt beroende av flyget för internationella kontakter. I en global värld är flyget avgörande.

Att Miljöpartiet driver sin hårdföra linje mot flyget så bekymmerslöst lär samtidigt handla om att den ingår i en större idé om hur samhället bör organiseras. Att försvåra kommunikationer och i förlängningen tvinga fler att flytta till storstäder är för den som ser på världen genom gröna glasögon något eftersträvansvärt. Kompakta städer, där avstånden är små och folk bor tätt och trångt, ses som ett klimatsmart sätt för människor att framleva sina liv. Till den täta betongen kan transporter av mat och avfall planeras effektivt.

I regeringen står en social ingenjörskonst mot en annan. Och för tillfället verkar Miljöpartiet bräda Socialdemokraterna i förhandlingarna.

Ämnen du kan följa