Beröm till kommunen för ett steg i rätt demokratisk riktning

Ett E-förslag från en medborgare lämnades in i juni förra året. Det föreslog att alla handlingar och beslutsunderlag till kommunstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden liksom socialnämnden skulle publiceras på hemsidan. Precis som det görs idag för barn- och utbildningsnämnden och kommunfullmäktige.

Tack vare ett E-förslag har kommuninvånarna fått ännu mer insyn i kommunens arbete, skriver Jakob Styrenius.

Tack vare ett E-förslag har kommuninvånarna fått ännu mer insyn i kommunens arbete, skriver Jakob Styrenius.

Foto: Anders Steiner

Ledare2024-04-12 05:00
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är ett utmärkt förslag. Det är precis som förslagsställaren argumenterar: ”Demokrati byggs av förtroende och upprätthålls genom att medborgare/väljare får insyn och information om de beslut som har och ska fattas. För att vi medborgare ska kunna följa med och veta vilka frågor som är aktuella, och förstå bakgrunden till varför beslut fattas så behöver vi tillgång till underlagen.”

Exakt så är det. Att kräva att man begär ut handlingar, istället för att kommunen publicerar dem direkt, är ett onödigt hinder för tillgängligheten. Och därmed för förståelsen, förtroendet och i förlängningen för själva demokratin. 

Man kan dra argumentet ännu längre, och sträva mot en digitaliserad offentlighetsprincip. Liksom den rapport och motion som togs fram av Moderaternas Ida Drougge på uppdrag av partiet för att ta fram förslag för att minska skatteslöseriet. Motionen påpekar att vi har världens mest omfattande offentlighetsprincip, men att den är omgärdad av en serie praktiska hinder. En digitaliserad offentlighetsprincip vänder på perspektivet och låter alla handlingar vara öppna och tillgängliga om de inte lyder under sekretess. 

Det är inte riktigt den andemeningen som genomsyrar kommunens svar på E-förslaget om kommunstyrelsens handlingar. Förvaltningen låter meddela att det är krångligt och tidsödande att granska alla handlingar kring sekretessuppgifter och personuppgifter. Dessutom behöver allt digitalt material tillgänglighetsanpassas enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, vilket också det är tidskrävande.

Men trots detta finns ändå en positiv attityd till förslaget från förvaltningen och det hela slutar med ett beslut i november om att så många dokument som möjligt av kommunstyrelsens beslutsunderlag ska publiceras på hemsidan. 

Där hade det kunnat sluta, med att en god ambition arkiveras bland andra goda ambitioner. Men så inte i detta fallet. Ty på senare tid har det hänt saker. Från KS-mötet den 11 mars, och de följande två mötena, ligger nu i princip allt underlag tillgängligt på hemsidan. 

Bland underlagen till dessa möten hittar man standardunderlag såsom ekonomiska rapporter. Men också underlag till intressanta beslut på sistone, såsom bidrag till VIK, byggplanerna på Breviksplanen samt expropriationen för industrimark. Vidare hittar man en serie ungdomsmotioner, samt en lista på alla pågående investeringar, med omprioriteringar, som ger en ögonblicksbild av vad det är som kostar i form av investeringar just nu. 

Det här är en väldigt positiv utveckling. Det kan tyckas vara en liten sak, men det är en principiellt viktig sådan, som är värd att uppmärksamma. 

Man kan såklart hoppas på mer. Det är fortfarande oklart varför inte övriga nämnder kan göra samma sak. Visst förekommer många känsliga ärenden i socialnämnden som inte ska publiceras. Men det innebär inte att inget ska publiceras. Och det är svårare att se vad som är så känsligt med ärenden i miljö- och byggnadsnämnden. Andemeningen från den digitala offentlighetsprincipen får gärna vara ledstjärna i kommunens fortsatta utvecklingen kring handlingsoffentlighet. 

Men det bästa är inte det godas fiende, och ett gott steg i rätt riktning förtjänar beröm.