Stor ökning av behöriga till gymnasiet

Allt fler elever kan börja gymnasiet. Grundskolechefen: "Alla har gjort ett jättejobb i det här, det är jätteroligt."

Västerviks kommun 26 september 2019 11:55

Sett till hela landet är förändringen liten. Andelen niondeklassare som är behöriga till gymnasiet har gått från 84,4 procent till 84,3 procent, en liten försämring således.

Men så ser det inte ut i Västerviks kommun. Eleverna i skolor där kommunen är huvudman klarar sig bättre än rikssnittet. Här är sammanlagt 89 procent av niondeklassarna behöriga till gymnasiet. Det går att jämföra med runt 72 procent för ett år sedan, en stor ökning med andra ord.

Samtliga högstadieskolor i kommunens regi har bättrat sig jämfört med förra året, vissa kraftigt. Det glädjer bland andra Ewa Myhrén som är grundskolechef i Västerviks kommun.

– Alla har gjort ett jättejobb i det här, det är jätteroligt, säger hon.

Hon menar att ökningen beror på medvetet fokus på resultaten.

– Det är ett långsiktigt arbete som vi nu ser effekten av. Vi har jobbat mycket med det här, lärarna och rektorerna i verksamheten har verkligen slitit för att ge de här resultaten. Det är insatser på individnivå som gör skillnad i det här.

Hon nämner även bland annat fler specialpedagoger i verksamheten som en framgångsfaktor.

Ankarsrums skola har ökat stort. Förra mätningen hade man en behörighetsgrad på 52 procent. Årets mätning visar på 72,2 procent.

– Det är samma fina arbete där som gett resultat, säger Ewa Myhrén.

Alphaskolan i Västervik backar. Där har man gått från 81,6 procent förra året till 74 procent i år. Det handlar i det fallet om 13 elever av 50 som inte är behöriga.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Näringslivsbetyget till Västervik: Godkänt gällande brottslighet och trygghet, IG i vägar och kompetens

Näringslivsbetyget till Västervik: Godkänt gällande brottslighet och trygghet, IG i vägar och kompetens